Sběr papíru

Termíny sběru papíru v roce 2023

Základní škola Bechyně, Školní 293, se ve spolupráci s firmou Austrian Recykling s. r. o. pokusí od března obnovit sběr starého papíru. Tato aktivita má na škole dlouhou tradici, kterou přerušila covidová přestávka. Vzhledem k úpravám vstupu do školy z Písecké ulice, bude nově kontejner přistaven vždy na cestu před školní jídelnu. Nově počítáme s pravidelnými měsíčními svozy – každý poslední čtvrtek v měsíci (červen – předposlední).

Kontejner bude k jídelně přistaven v 7:00 hodin ráno, odvoz bude v 8:00 hodin. Papír bude možno přivážet už ve středu odpoledne (ne dříve) a ukládat ho k boční stěně jídelny školy (u brány na školní zahradu – prostor bude vyznačen).

Finanční prostředky budou použity pro všechny žáky naší školy (třídní bowling, vstupy na kulturní a školní akce, ceny ve školních soutěžích …..). Pevně věříme, že se nám s vaší pomocí podaří tradici sběru papíru obnovit.

Termíny odvozu papíru:

 

26.1.2023

23.2.2023

23.3.2023

27.4.2023

25.5.2023

22.6.2023

 

                                                                                    Mgr. Milan Petr

                                                                                       ředitel školy


Sběr starého papíru

Základní škola Bechyně, Školní 293, ve spolupráci s firmou Austrian Recykling s. r. o., pokračuje ve sběru starého papíru. Další svoz proběhne ve čtvrtek 15. prosince od 7.00 do 8.00. Kontejner bude přistaven před jídelnu školy. Papír je možno přivážet již ve středu 14.prosince do vyhrazeného prostoru ve Školní ulici, před bránu na školní zahradu.