Mimořádné opatření

Provoz jídelny

Od úterý 17.3. 2020 naše jídelna může do odvolání (pokud se nezmění situace) zajišťovat pouze závodní stravování pro naše zaměstnance, pro zaměstnance našeho zřizovatele a dům s pečovatelskou službou v Bechyni.
To znamená, že výdej stravy pro všechny cizí strávníky je do odvolání zrušen!
O případné změně budeme naše strávníky informovat na našich školních webových stránkách  
https://www.zsbechyne.cz