Mimořádné opatření

Prohlášení vedení školy ke kurzu plavání

Vedení školy informuje rodiče 3.A, 4.B, 4.A , že plavecký výcvik v Srní se přesouvá na náhradní termín 2.11.2020 – 6.11.2020.

Vedení školy informuje rodiče 3.A, 4.B, 4.A , že plavecký výcvik v Srní se přesouvá na náhradní termín 2.11.2020 – 6.11.2020.

V Bechyni, dne 13.3.2020

 Mgr. Milan Petr, ředitel školy