Mimořádné opatření

Informace k mimořádnému volnu

Veškeré důležité informace budou k dispozici na webu školy. Třídní učitelé budou rozesílat práci na uvedené mailové adresy zákonných zástupců a ukládat do složek na webových stránkách školy.

Veškeré důležité informace budou k dispozici na webu školy. Třídní učitelé budou rozesílat práci na uvedené mailové adresy zákonných zástupců a ukládat do složek na webových stránkách školy. V případě chybějících elektronických kontaktů, jsou rodiče výše uvedeným způsobem povinni zajistit dítěti učivo a úkoly.

 Rodiče i žáci jsou povinni sledovat informace. Žáci jsou povinni plnit zadané pokyny k samostatné práci, vypracovat úkoly nebo zaslané pracovní listy.

Rodiče si budou moci v kanceláři vyzvednout a nechat potvrdit formulář Žádost  o ošetřovné na dítě do 10let, který potvrzuje škola. Kancelář je v provozu v pracovní dny od 8:00 – 12:30 h.

V Bechyni 10.3.2020

Vedení školy