Mimořádné opatření
Usnesení vlády 15.3.2020
Prohlášení vedení školy ke kurzu plavání

Vedení školy informuje rodiče 3.A, 4.B, 4.A , že plavecký výcvik v Srní se přesouvá na náhradní termín 2.11.2020 – 6.11.2020.


Informace k mimořádnému opatření

Seznam dokumentů a žádostí k mimořádnému opatření


Informace k mimořádnému volnu

Veškeré důležité informace budou k dispozici na webu školy. Třídní učitelé budou rozesílat práci na uvedené mailové adresy zákonných zástupců a ukládat do složek na webových stránkách školy.


Mimořádné opatření

Informace ze dne 10. 3. 2020


Informace Krajské hygienické stanice ke koronaviru

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.
Doporučení KHS k cestování.
Žáci byli poučeni o mytí rukou před jídlem, ve třídách jsou dezinfekční tekutá mýdla určená žákům k používání.