Mimořádné opatření
Zřízení centra pro umístění dětí rodičů bezpečnostních, zdravotnických složek atd složek

pro informaci rozhodnutí krizového štábu města Tábora o zajištění školského zařízení, které bude pečovat o děti pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení (dle usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření).
Včetně usnesení Vlády ČR - sbírka zákonů


Provoz jídelny
Usnesení vlády 15.3.2020
Prohlášení vedení školy ke kurzu plavání

Vedení školy informuje rodiče 3.A, 4.B, 4.A , že plavecký výcvik v Srní se přesouvá na náhradní termín 2.11.2020 – 6.11.2020.


Informace k mimořádnému opatření

Seznam dokumentů a žádostí k mimořádnému opatření


Tělocvična za mimořádných opatření

Od 13.3.2020 platí zákaz vstupu do tělocvičny pro všechny sportovní a zájmové složky.


Informace k mimořádnému volnu

Veškeré důležité informace budou k dispozici na webu školy. Třídní učitelé budou rozesílat práci na uvedené mailové adresy zákonných zástupců a ukládat do složek na webových stránkách školy.


Mimořádné opatření

Informace ze dne 10. 3. 2020


Informace Krajské hygienické stanice ke koronaviru

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.
Doporučení KHS k cestování.
Žáci byli poučeni o mytí rukou před jídlem, ve třídách jsou dezinfekční tekutá mýdla určená žákům k používání.