Škola v pohybu

Ukázkové hodiny tělesné výchovy pod vedením zkušených trenérů -1.A, 2.A, 3.A 8 - 10.45 hod