Porada pedagogických zaměstnanců

Pedagogická rada k 1. pololetí školního roku 2019/2020 od 14.00 hodin.