Aktuality

Informace k provozu školy od 24.května 2021

Provoz ZŠ Bechyně, Školní 293 od pondělí 24. května 2021

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. - 9. ročníků v prezenční výuce ve škole (normální provoz)

 • Pro žáky je povinná prezenční výuka.
 • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
 • Testování žáků: každé pondělí ve třídě (družině): všichni žáci. V případě nepřítomnosti vždy při prvním příchodu do školy v jiný den.

Ve škole se netestují žáci, kteří doloží negativní výsledek antigenního testu (certifikované potvrzení ne starší 48 hodin) nebo žáci do 90 dnů od pozitivního testu na COVID-19.

 • I nadále platí režimová a hygienická opatření (roušky, testování, desinfekce rukou, zvýšená hygiena,…….)
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky (respirátory) po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup do školy: hlavní vchod, od 7.40, začátek vyučování v 8.00
 • Žádáme rodiče, aby stále sledovali zdravotní stav svých dětí a s příznaky nemoci COVID-19 neposílali děti do školy.
 • Je zakázán zpěv, sportovní činnosti při vzdělávání musí probíhat venku.
 • Je umožněn během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Časté větrání – doporučujeme teplejší oblečení.
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Družina: normální provoz (6:00 – 16:30).
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 

 • Školní jídelna:

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy od 24. 5. automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří nebudou využívat školní jídelnu, si musí obědy odhlásit (www.strava.cz).

 

V Bechyni 18. 5. 2021                                            

Mgr. Milan Petr, ředitel školy

Odkaz na infomace z MŠMT: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021