Povinné informace

1) Oficiální název

Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293


2) Důvod a způsob založení

Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293 vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293 je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 


4) Kontaktní spojení

Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293

Školní 293

391 65  Bechyně

Telefon: 381213016
Fax:

E-mail: info@zsbechyne.cz
Www: www.zsbechyne.cz
ID DS: ig5mjk8
 

 


5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 704448399/0800
Banka:  Česká spořitelna
 


6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 70991723


7) DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ70991723