Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293

Proběhlo dříve

Dopravní hřiště v Táboře - třída 4.A

Žáci absolvovali podzimní výcvik na dopravním hřišti v Táboře. Dopravní výchova v rozsahu 10 hodin je zařazena do výuky 4. ročníku ve dvou blocích - podzimní výcvik a jarní přezkoušení pro získání PRŮKAZU CYKLISTY.

Naše škola dopravní výchovu zařazuje již od 1. třídy a děti si mohou vyzkoušet své znalosti na mobilním dopravním hřišti, které nám dovezou pracovníci DDM z Tábora každý rok v květnu.

Žáci nejprve usedli do lavic. Zopakovali si základní znalosti dopravních značek a řešení jednoduchých situací nejprve teoreticky v učebně. V druhé praktické části jezdili na kole po hřišti dle pravidel silničního provozu. Výcvik rozvíjí jejich dovednosti cyklisty (jízda na kole) a používání všech pravidel pro bezpečný provoz na silnici. V druhé části výcviku je čeká teoretický test pravidel a pak jízda na kole na hřišti. Odměnou je získání průkazu cyklisty a dobrý pocit, že na silnici se umím bezpečně chovat a zvládnu jízdu na kole.

Mgr. Petra Zelenková

Dopravní hřiště v Táboře - třída 4.A

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/dopravni-hriste-4-a/

 

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

V rámci akcí spojených s výročím republiky jsme si se sedmou a devátou třídou připravili projekty, při kterých jsme si různými aktivitami připomněli nejen období První republiky, ale také dalších 100 let plných změn a důležitých událostí. Navštívili jsme společně několik zajímavých výstav, např. unikátní putovní výstavu Republika československá 1918–1939 nebo komentovanou výstavu k 90 letům dostavby mostu v Bechyni, a společně si přiblížili nejdůležitější momenty, které republiku provázely. Hledali jsme osobnosti z mnoha oblastí veřejného života, nahlédli do školních škamen, vyzkoušeli si uvařit prvorepublikové menu M. Rettigové a navštívili módní salóny První republiky.

Mgr. Markéta Kodadová

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

 

 

100 let republiky

 

100 let republiky

100 let republiky

100 let republiky

Projekt 100 let republiky

V rámci hodin informatiky, výtvarné výchovy a českého jazyka jsme se rozhodli připravit výstavu ke 100. výročí vzniku Československa. Již minulý školní rok začali žáci na projektu pracovat a o hodinách informatiky vyhledávali informace o prezidentech, jejich manželkách, důležitých událostech, tvořili přehlednou tabulku o základních údajích jednotlivých prezidentů.

V letošním školním roce během září a října jsme zhotovili panely výstavy a o hodinách informatiky si žáci vybrali téma a vytvořili k němu přehlednou brožuru. Cílem bylo seznámit se s dějinami, událostmi a osobnostmi uplynulých 100 let. Současně si žáci osvojovali čtenářskou gramotnost a třídění informací. Informace z výstavy využili o hodinách dějepisu, českého jazyka a občanské výchovy, neboť dějiny a literatura 20. století jsou právě probírány. Žáci se seznámili a v praxi si vyzkoušeli používání dovedností, které si osvojili při hodinách informatiky, tj. práce s textem, vyhledávání a třídění informací, tvorba tabulek, tvorba nadpisů v různých stylech a fontech písma, psaní delšího textu a vkládání obrázků, uspořádání textu a obrázků do formy a stylu. Zjistili, že napsat smysluplný text, který má zaujmout čtenáře není jen něco bez rozmýšlení zkopírovat a někam vložit. Současně zapojili a osvěžili či doplnili znalosti, informace z jiných předmětů, tím si vědomosti upevnili a prakticky je využili.

Veškeré materiály jsme uveřejnili na nástěnkách v přízemí 1. pavilonu. Při hodině dějepisu zpracovali pracovní list, kde odpovídali na otázky, které souvisí s probíraným učivem a výstavou. Vytvořené brožury jsou vystaveny u nástěnek výstavy.

 

Ilona Mašterová

Milena Borková

Projekt 100 let republiky

 

Oslavy 100. výročí republiky

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se naše škola zúčastnila generálky slavnostní přehlídky na letišti v Bechyni, která vyvrcholí v Praze v neděli 28. října ke 100. výročí vzniku republiky.

Byl to velice zajímavý zážitek a my bychom chtěli touto cestou poděkovat velení 15. ženijního pluku za jeho zprostředkování.

Děti si odnesly nezapomenutelné dojmy, které jistě přispějí k upevnění jejich vlastenectví a národní hrdosti.

 

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Oslavy 100. výročí republiky

Oslavy 100. výročí republiky

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

V pátek 12. října se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili tradičního florbalového turnaje ČEPS Cupu v nedaleké Soběslavi. Po třech vítězstvích v základní skupině postoupili do tříčlenného finále. Tam se jim již tolik nedařilo a po dvou porážkách obsadili v konečném pořadí krásné třetí místo. Všem mladým florbalistům blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Milan Petr

 

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/ceps-cup-pohar-zakladnich-skol-ve-florbale/

 

 

 

Září v modré družině

Letošní složení 3. oddělení ŠD neboli modré družiny (žáci 4.A a chlapci z 3.A) je značně technicky zaměřený kolektiv. Zejména kluci jsou zřejmě samí budoucí inženýři v oboru stavebním a strojírenském. Máme stále rozestavěných několik společných projektů. Na počátku vévodila prostoru vysoká věž. Následně celý měsíc postupně probíhala stavba velkého městečka Legochyně a nedávno začal vznikat ze stavebnice Merkur dokonce orloj. Samozřejmě technici stihnou i řádně klukovsky řádit, což odnáší často naše nejpohodlnější místečko.

Děvčátek máme v oddělení velmi málo, tak mají plné ruce práce s estetikou a výzdobou. Také patří do skupiny dětí, které se nadšeně zúčastňují kolektivních her a soutěží. Za pěkného počasí ale samozřejmě většina dětí ráda vymění naši útulnou družinu za velký prostor školní zahrady.

Marta Widlová

Září v modré družině

Další fotgrafie: https://www.zsbechyne.cz/galerie/zari-v-modre-druzine/

 

    

Projekt iKAP – Rybářství Třeboň a Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína

V rámci aktivit spojených s výběrem zaměstnání, jsme s osmou a devátou třídou zúčastnili workshopu pořádaného Jihočeskou hospodářskou komorou v rámci projektu iKAP. Měli jsme tak možnost navštívit Rybářství Třeboň a také Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboni. Program byl bohatý a žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Podívali se na hráz rybníka Rožmberk a do třeboňských sádek, seznámili se s organizací výlovu a další distribuce ryb. Také si vyzkoušeli postavit nornou stěnu a na modelech v hydrologické laboratoři si ukázali jakou sílu má voda při povodni nebo v řece pod jezem.  Počasí nám přálo a organizace byla příkladná, takže nezbývá než dodat „Petrův zdar.“

Mgr. Markéta Kodadová

Projekt iKAP – Rybářství Třeboň a Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína

Další fotografie:https://www.zsbechyne.cz/galerie/projekt-ikap-rybarstvi-trebon-a-stredni-skola-rybarska-a-vodohospodarska-jakuba-krcina/

 

Výstava 100let republiky

Od 5.října probíhá v 1.pavilonu školy výstava projektu žáků devátého ročníku ke stému výročí naší republiky.  Žáci na projektu začali pracovat již v průběhu měsíce června, kdy si rozdělili práci do skupin, vyhledávali vhodný námět, materiál a připravili si podkladové papíry se symboly republiky. Po prázdninách práce na projektu pokračovala. Sbírali další materiály o jednotlivých prezidentech, jejich manželkách, jaká auta v té době jezdila, co se v které době nosilo, jaké peníze byly v oběhu, jaké události probíhaly, čím a kým se republika proslavila a naopak, co ji postihlo. Postupně vznikaly panely se spoustou zajímavostí. Nejen však to byla práce zajímavá, ale pěknou formou si žáci utvářeli představu o období, které v hodinách dějepisu budou v devátém ročníku probírat.  Jde o výstavu obsahově širokou, vždyť 100 let není krátká doba. Zveme i Vás. Přijďte se něco dozvědět a poučit o době minulé. Výstava potrvá do konce listopadu v prvním pavilonu školy.

Žáci 9.A

 

Výstava 100let republiky
 

 

 

Mistrovství světa Dračích lodí

Náš kolega Mgr. Jan Pazourek se zúčastnil Mistrovství světa Dračích lodí v Atlantě/USA-Georgia/, které se konalo v Olympijském parku na jezeře Lake Lanier. Zde s reprezentací ČR vybojoval 2 tituly Mistrů světa na tratích 200 m a 500 m. Navíc ještě získal stříbro na 2km a bronz na velké lodi na 200 m. Děkujeme za vzornou reprezentaci České republiky, potažmo našeho města a doufejme, že i v řadách našich žáků dříme nějaký sportovní supertalent.

 

Mistrovství světa Dračích lodí

Mistrovství světa Dračích lodí

 

Děti do bruslí

Na první hodinu školy bruslení vyrazili žáci 1.A a 2.A naší školy s plnými batůžky a úsměvy na tvářích. Za pomoci paní učitelky a dvou rodičů se převlékly a zašněrovaly do bruslí. Před začátkem lekce panovala veselá nálada a děti byly nedočkavé. Nejprve proběhlo nutné proškolení o bezpečnosti na ledě od instruktora a poté už následovala důkladná rozcvička. Na ledě se dětem věnovalo několik trenérů a krom jedné přestávky bruslili, jak samostatně, tak ve dvojicích i hromadně. Na závěr nesměl chybět tradiční pokřik. Tak zase příští čtvrtek na zimním stadionu s projektem Dětí do bruslí.

 

Krystková Zuzka (maminka druháka)

Bowling 8.A

Asi před týdnem jsme se rozhodli, že si začátek školního roku zpestříme společným setkáním při bowlingu. Akce se konala ve středu 19. září, kdy nás někteří z rodičů a pan učitel odvezli do restaurace Kameňák. Po milém občerstvení od pana Bílka jsme se již vrhli na hru. Během dvou hodin jsme stihli odehrát turnaj chlapců i dívek, ale i finále mezi jednotlivci obou kategorií. Po předání diplomů a společném focení jsme se přesunuli do školy, kde jsme si opekli špekáčky a jiné dobroty.

Po dobré večeři jsme se ještě vyblbli v areálu školy. Za zorganizování mimořádného odpoledne děkujeme panu učiteli Petrovi, za bowling a občerstvení panu Bílkovi. Velký dík i rodičům, kteří nás dopravili na Kameňák a zpět.

                                                                                                             

                                Šárka Vostoupalová a  třída 8. A

Bowling 8.A

Bowling 8.A

Další fotografie : https://www.zsbechyne.cz/galerie/bowling-8-a/

 

 

 

Adaptační kurz 7.A

Ve čtvrtek 13. září jsme se místo školy sešli na vlakovém nádraží a vlakem odjeli do Bechyňské Smolče. Začal náš adaptační kurz. Sice se všichni známe, ale i tak je fajn se poznat jinak a zažít společná dobrodružství. Cestou jsme měli připravené hry a plnili jsme různé úkoly. Prolézali jsme pavoučí sítí, stavěli neviditelné domky, luštili nebo skákali gumu.

Díky slunečnímu počasí vodní hrátky nikomu nevadily. Nechyběla večerní hra a všem se ve staré škole dobře spalo, neboť nás před ošklivými sny chránil námi vyrobený lapač snů.

Probudili jsme se do deštivého pátku, velká společenská místnost se nám moc hodila na legohrátky. Pak už zbývalo jen vše uklidit, sbalit, naobědvat se a procházkou jsme vyrazili zpět na nádraží do Smolče. Cesta byla deštivá a bahnitá, ale nám to nevadilo. Dva dny strávené mimo školu byly moc hezké, a to nejen protože jsme se neučili. Zažili jsme hodně legrace.

 

A. Fáberová, M. Mášková

žákyně 7.A

Adaptační kurz 7.A

Další foto https://www.zsbechyne.cz/galerie/adaptacni-kurz-7-a/

Pojďme si hrát

Po prázdninách se škola opět rozezněla dětským křikem a smíchem. Neztratili se mezi nimi ani naši prvňáčci. Dopoledne se s rodiči i prarodiči setkali se svou paní učitelkou. Domů si odnesli dárky a své první učebnice. Přivítali je také zástupci města a školy. Odpoledne již tradičně mělo patřit zábavě a sportu. Bohužel, počasí bylo proti. Sešli jsme se tedy ve středu. Děti se rodičům předvedly na houpačkách, při závodech v autíčkách. Ukázaly svou šikovnost v hodu na cíl. K dobré náladě přispělo i opékání špekáčků. Poděkování patří všem rodičům za bohaté občerstvení a zaměstnancům jídelny za připravené nápoje. Doufám, že radost z vydařeného začátku školního roku nás všechny bude provázet po celou první třídu.

Třídní učitelka Svatava Ingrová

Pojďme si hrát

Fotografie: https://www.zsbechyne.cz/galerie/pojdme-si-hrat/

Začátek školního roku v 1.A

Nejmladší prvňáčky, jejich rodiče i prarodiče odvedli žáci a žákyně devátého a osmého ročníku do jejich nového prostředí – třídy 1. A. Během první hodiny ve škole se děti seznámily s třídní učitelkou, pozdravit a přivítat je přišel pan starosta a vedení školy. První školní den třída zakončila společným fotografováním s třídní učitelkou i rodiči. A nyní už dětem začne každodenní práce, povinnosti ale i zábava v novém kolektivu. Tak ať se jim na naší škole líbí.

Vedení školy

Začátek školního roku v 1.A

 

Začátek školního roku v 1.A

Další fotografie  https://www.zsbechyne.cz/galerie/vitame-nase-prvnacky/

Anglický příměstský tábor

O prázdninách na naší škole proběhl anglický příměstský tábor.

Anglický příměstský tábor

Slavnostní předávání vysvědčení

Žákům devátých tříd předal vysvědčení pan starosta města Bechyně Ing. Pavel Houdek za přítomnosti ředitele školy, třídních učitelek a rodičů v obřadní síni městského úřadu. Všem žákům přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů při dalším studiu.

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení

 

 

Pasování na deváťáky

28. června byli žáci osmé třídy pasováni na deváťáky svými staršími spolužáky, kteří školu opouští a začnou po prázdninách studovat na středních školách a  učilištích.

Pasování na deváťáky

Společná fotografie odcházejících a nastupujích deváťáků.

 

Pasování na deváťáky

 

 

Naše obrazy v galerii Záliv

Dne 23.6.2018 se uskutečnila vernisáž výstavy ,,Bechyně, domov můj,, v galerii ,,Záliv,, v bechyňských lázních. Na vzniku této výstavy má naše školička ,,lví podíl,, a také zde žáci školy vystavují své práce. Výstavu zahájil a otevřel filmový režisér Zdeněk Troška a svým krásným hlasem jej doprovodila operní pěvkyně Michaela Katráková. Součástí vernisáže bylo i křtění pohádkové knížky J. Rypla, našeho bechyňského rodáka. Vernisáž měla vysokou účast, jak ze strany lázeňských hostů, tak i bechyňské veřejnosti. Zveme tímto i Vás, kdo se vernisáže nezúčastnil, přijďte se na výstavu podívat. Potrvá do konce srpna.

Naše obrazy v galerii Záliv

Naše obrazy v galerii Záliv

Výlet 7.A

Naši sedmáci se rozhodli přenocovat ve škole místo klasického výletu. A jak to dopadlo? Škola stojí a můžeme se v ní nadále učit.

Ve středu odpoledne jsme si donesli do školy spacáky a stany, taky nějaké dobroty a dobrou náladu. Po příchodu do školy jsme se odebrali  na koupaliště a osvěžili jsme se v bazénu. Protože jsme po koupání byli hladoví, museli jsme zpátky do školy na věčeři. Kdo chtěl, opékal buřty nebo griloval masíčko, všichni jsme se pěkně nadlábli. Škola v noci vypadá úplně jinak, hlavně když v ní nesvítí žádná světla a nemáme u sebe baterky. Ducha školy jsme nevyplašili ani nenašli. Večerní zábava pokračovala tancem u ohně, někteří odvážlivci se pokoušeli oheň i přeskočit, naštěstí se nikdo nezranil. Moc jsme toho nenaspali, a tak se nám na ranní procházku moc nechtělo, přesto jsme ji všichni úspěšně dokončili a odměnou pro nás byla osvěžující zmrzlina v cukrárně. Výlet se nám povedl. Děkujeme panu  třídnímu učiteli za uskutečnění výletu.

Iveta Vondroušková, 7.A

Výlet 7.A

Další fotografie ve fotogalerii

 

 

 

 

 

Pozvánka na výstavu v galerii Záliv v Lázních Bechyně

Závody Dračích lodí - Knížecí rybník

V pondělí 18.6. se na Knížecím rybníku u Tábora konaly závody na Dračích lodí, kde mezi sebou soupeřily posádky ze středních a základních škol táborského okresu. V kategorii základních škol zvítězili draci a dračice ze ZŠ Bechyně Školní, respektive žáci 9.A a 9.B, kteří po vítězství v rozjížďkách ovládli i finálovou jízdu a nechali za sebou ZŠ Husovu a ZŠ Zborovskou z Tábora. Tímto krásným kolektivním vítězstvím završili tak svoji devítiletou sportovní reprezentaci naší školy a doufejme, že jim chuť ke sportování a pohybu zůstane i v dalších letech!

Mgr.Jan Pazourek

Dračí lodě

Dračí lodě

Dračí lodě

Dračí lodě


 

 

Akademie 2018

Včera se v kulturním domě uskutečnila akademie našich deváťáků, všem se nám moc líbila!!!

Přejeme deváťákům hodně úspěchů v dalším studiu a spokojenost v osobním životě.

Ať se Vám daří!!!!

Akademie 2018

Akademie 2018

Akademie 2018


 

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

Další fotografie  v fotogalerii.

 

 

Úspěchy na atletickém přeboru Táborska

Blahopřejeme:

Karolíně Máškové k vítězství ve skoku vysokém,

Danielu Mazurovi k vítězství ve skoku dalekém

a Valerii Válkové k 2. místu v hodu kriketovým míčkem.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů.

 

Úspěchy na atletickém přeboru Táborska

 

 

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ve dnech 7. až 12. června proběhla na naší škole ochutnávka mléka a mléčných výrobků v rámci projektu Mléko do škol. Z mnoha dodaných produktů si děti připravily vlastní ochutnávku i svačinu. V přípravě žáci i učitelé zapojili vlastní fantazii, a tak nebyla nouze o chutné pomazánky, chlebíčky či jednohubky. Vše žáci zapili kvalitními mléčnými nápoji. Pečivo pro všechny žáky zajistila škola z prostředků SRPDŠ.

 

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do školOchutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do školOchutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

 

 

Den dětí

Dnes na MDD se školní zahrada proměnila v parkoviště zajímavých i historických vozů a letadélek. Žáci mohli vidět např. vojenský džíp, traktor, motocykly Jawa, motorové kolo, čtyřkolku, motokáru, trabant, ....  a nové moderní hasičské auto dobrovolných hasičů. Na školní zahradu také zavítali předškoláci z mateřské školy.

Děkujeme Policii ČR za ukázky výstroje používané při náročných situacích, odvážní žáci se mohli obléknout do neprůstřelné vesty, dýchací masky a vyzkoušet si i pouta.

Modely letadel nám představil Letecko-modelářský klub Bechyně, děkujeme za krásné ukázky různých modelů letadel i za předvedené létání s nimi.

Děkujeme všem za zapůjčení krásných exponátů, které se všem moc líbily!!!

Den dětí

Den dětí

Další fotografie ve fotogalerii.

 

Výlet 2.A, 2.B

Fotografie z výletu 2. A a 2. B třídy do pohádkové kovárny v Selibově naleznete ve fotogalerii

.Výlet 2.A, 2.B

Atletický čtyřboj

Ve čtvrtek 24. května se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili, jako každoročně, Atletického čtyřboje v Táboře. Soutěží mezi sebou tříčlenná družstva dívek a chlapců z každého ročníku v těchto disciplinách: skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 50 m a dlouhý běh na 400 – 800 m podle kategorií. Do konečného pořadí se započítávají dva závodníci z družstva s nejvyšším počtem bodů a ocenění dostávají i nejlepší jednotlivci.

Již podruhé se termín čtyřboje překrýval s akcí ZUŠ, takže postavit kompletní družstva bylo velmi obtížné. Odjížděli jsme na závody v okleštěné sestavě, v některých kategoriích pouze s dvoučlennými družstvy. Ale i tak jsme dosáhli pěkných výsledků. Děvčata i chlapci z druhé třídy sice letos nedosáhli na medaile v soutěži družstev (děvčatům uteklo 1. místo jen o 50  bodů a skončila čtvrtá a chlapci skončili pátí), ale velmi šikovná atletka Johanka Mášková vyhrála v soutěži jednotlivců. Pěkné 7. místo obsadili chlapci z třetí třídy, Tomáš Anofrei a Marek Hladký.  Všichni ostatní závodníci zaslouží také pochvalu, jmenovitě děvčata z 1. třídy, pro které to byly první velké závody.

 

Z. Kotounová

Atletický čtyřboj

Blahopřejeme k vítězství!!!

 

 

Výroba alektrické energie v České republice

Dne 24.  května 2018 třída 9.A zakončila projekt Výroba elektrické energie v ČR návštěvou zářečské vodní elektrárny. Důkladně jsme si prohlédli celou elektrárnu, viděli jsme unikátní Francisovu turbínu, která v minulosti v elektrárně sloužila k výrobě elektřiny.

Zjistili jsme, že velín v malé vodní elektrárně se vejde do šatní skříně a že množství vody v řece má velký vliv na výrobu elektrické energie. Také víme, že se voda před vstupem do vodní elektrárny musí zbavit nečistot, aby se zařízení nepoškodilo. Velká zajímavost pro nás byla odměňování pracovníků obsluhy elektráren během 2. světové války, až nás překvapilo, jak se měli dobře, protože vykonávali důležitou a velmi odbornou práci. Děkuji za umožnění návštěvy tohoto zajímavého technického díla, rovněž děkuji za odborný a zajímavý výklad panu Vlčkovi.

Po prohlídce vodní elektrárny jsme se vypravili do školy, abychom praktické vědomosti porovnali s našimi teoretickými znalostmi. Porovnali jsme výhody a nevýhody jednotlivých typů elektráren. Zapojili jsme znalosti z ostatních předmětů, a tak pro nás byla maličkost určit princip výroby elektřiny, přeměnu energií v jednotlivých částech elektráren, přiřadit elektrárny do mapy a zakreslit jejich polohu. Na závěr jsme ověřili na modelu látky princip rozpadu radioaktivního jádra.  Pak už jen následoval závěrečný test.

Ing. Ilona Mašterová

Výroba alektrické energie v České republice

Francisova turbína

 

Výroba alektrické energie v České republice

Změna hladiny řeky

 

"Den květů" projekt 7.A

Dne 25. května se konal projekt „Den květů“ v 7.A. Na začátku dne jsme se oblékli do oblečení s kytičkovými vzory. Také jsme přinesli rostliny různých druhů, které jsme později zmínili ve svých prezentacích. V prezentacích jsme se dozvěděli něco o světě botaniky. Po pár zajímavých a záživných prezentacích jsme se přesunuli na výrobu kytičky z filcu.

Po výrobě filcových a barevných kytiček jsme se vyfotografovali. Následně jsme se podívali opět na pár povedených prezentací. Dozvěděli jsme se něco nového ze světa, dějepisu, zeměpisu, pracovních činností, výchovy ke zdraví, českého jazyka a zábavného přírodopisu. Den jsme si všichni velice užili a za tento projekt vděčíme paní učitelce Radvanové. Děkujeme!!!

 

Klára Koudelková, Šárka  Vostoupalová

žákyně 7.A

"Den květů"  projekt 7.A

"Den květů"  projekt 7.A

Další fografie ve fotogalerii.

 

Spaní ve školní družině

Spaní ve školní družině

Bechyňští mladí záchranáři ve finále

23. května se pět finalistů soutěže „Mladý záchranář v akci“, šesťáci Jakub Prachař, Patrik Jošt, Vendula Bluďovská, Markéta Mášková a Aneta Fáberová, vydalo do Českých Budějovic. Autobus vypravený pořadateli soutěže nás dovezl společně s dalšími účastníky přímo do rozsáhlého areálu Hasičského záchranného sboru. Zde již bylo připraveno pro nás zázemí i osm soutěžních stanovišť, kde všichni finalisté měli prokázat své schopnosti zachraňovat, pomáhat a orientovat se v nečekaných náročných situacích, svou fyzickou zdatnost i znalosti z oboru požární ochrany.

            Na stanovišti č. 1 předvedli, jestli umí správně ohlásit nebezpečnou situaci telefonem na tísňovou linku. Úkol probíhal v reálných podmínkách, kdy jedna část týmu telefonovala z jiné místnosti na skutečné operační středisko ohlašovny požáru, kde druhá část týmu obsluhovala skutečný centrální pult, reagovala na volání svědků události a zaznamenávala jejich údaje do počítače. Následně svému týmu skutečným interním rozhlasem vyhlásili poplach, společně vyběhli před budovu a nastoupili do hasičského vozidla, které je za zvuku sirény a blikání majáku vysokou rychlostí přepravilo „k zásahu“ na jiném místě areálu. Zde soutěžní tým musel překonat celou řadu překážek v prostoru cvičného polygonu, kde hledali cestu spletitými cestami v prostředí s minimem světla a maximem hluku jako při skutečném zásahu.

             Na dalších stanovištích soutěžící stříkali požárními hadicemi určené množství vody do nádrže, plnili kvízy z hasičských a policejních vědomostí, stříleli na figurky z plastových pistolí, zdolávali štafetovou dráhu, jako pětičlenná rodina v domečku se simulovaným požárem předvedli, jak zachránit sebe i ostatní v domě, a další úkoly. Všechny úkoly byly pečlivě hodnoceny odborníky.

             Již samotný postup do finále byl tak velkým úspěchem, že závěrečné umístění nebylo vůbec důležité, zejména když jsme ráno uviděli své starší soupeře. I za 6. místo jsme si odváželi mnoho krásných cen a úžasných zážitků. Nejdůležitější je, že jsme získali spoustu zajímavých zkušeností a podívali se do míst, kam se většina lidí nikdy nedostane.

            Rádi bychom poděkovali všem organizátorům, rozhodčím i průvodcům za nevšední zážitky a krásně prožitý den. Příští rok bychom se rádi do soutěže opět zapojili a pokusili se o postup do finále.

Marta Widlová

Bechyňští mladí záchranáři ve fináleBechyňští mladí záchranáři ve finále

 

 

Akademie 9. tříd

Akademie 9. tříd

Všichni jste srdečně zváni na školní akademii, kterou pro Vás společně připravují žáci 9. tříd.

Těšíme se na Vás.

 

 


 

Příměstský tábor s angličtinou

Vážení rodiče,

chceme Vám nabídnout na naší škole Anglický denní letní tábor pro žáky 3. - 5. ročníku v termínu 30.7. - 3.8.2018. Oběd bude zajištěn ve školní jídelně, cena obědu 56,- Kč za den.

Přihlášky odevzdejte do 11.5.2018.

 

 

Mladí záchranáři v akci

Během měsíce března a dubna se žáci ze třetí a šesté třídy zúčastnili soutěže „Mladý záchranář v akci“ pořádané PČR a HZS České Budějovice. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 družstev v mladší a 38 ve starší kategorii. V základním kole pětičlenné týmy plnily mnoho úkolů zadávaných prostřednictvím internetu ve čtrnáctidenních intervalech. Soutěžící hledali informace na internetu, vyráběli různé plakáty, či maketu policejního automobilu, hledali zdroje hasební vody, učili se postupy při záchraně osob v nebezpečných situacích, plnili testy a mnoho dalších náročných a zajímavých úkolů.

V mladší kategorii pod názvem Kobry soutěžili Petr Janáček, Jonáš Klasna, Tereza Dědičová, Filip Klůfa a Matyáš Dolínek, umístili se na dělené 21. - 23. příčce, a pod názvem Turboželvy Štěpán Fojt, František Kumžák, Michal Růžička, Matyáš Poslušný a Jakub Svoboda získali dělené 14. – 15. místo.

Nejlepší umístění vybojovalo ve starší kategorii družstvo Záchranáři ve složení Jakub Prachař, Patrik Jošt, Vendula Bluďovská, Markéta Mášková, Libor Tupý a Aneta Fáberová, kteří budou 23. května naši školu reprezentovat ve finále šesti nejúspěšnějších týmů své kategorie přímo na Hasičském záchranném sboru v Českých Budějovicích. Přejeme hodně štěstí v silné konkurenci!

Bc. Marta Widlová

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Další fotografie ve fotogalerii.

 

Divadlo z bedny

Naši školní družinu opět navštívilo Divadlo z bedny Honzy Vitnera.

Děti i vychovatelky se velice dobře bavily a s panem Vitnerem jsme se již domluvili, že do školy přijede v druhé polovině září s představením s ekologickou tematikou pro žáky 1. stupně.

Děkujeme za krásný zážitek.

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Divadlo z bedny

Další fotografie ve fotogalerii.

 

 

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Šk. psycholog 606 846 219
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Bruslení na školním hřišti
více
Začátek školního roku v 1.A
více
Naše obrazy v galerii Záliv
více
Formuláře ke stažení na školní rok 2018/19
více