Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293

Proběhlo dříve

Vánoční dílničky

13. prosince při vánočních dílničkách si žáci s rodiči mohli vyrobit dárečky, posedět a vánočně se naladit. Vyráběly se vánoční ozdoby z korálků i přírodních materiálů či z papíru, přírodní svícny, zdobily se perníčky, přáníčka, dárkové tašky. Pohoštění zajistili naši učitelé, všem chutnalo a nic nezbylo. Děkujeme za návštěvu všem dětem, rodičům i prarodičům. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti nejen v roce 2019.

IM

Vánoční dílničky

Vánoční dílničky

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/vanocni-dilnicky/

MS ve florbale

V úterý 4. prosince se 47 dětí a 3 učitelé vydali na dva zápasy florbalového mistrovství světa do O2 arény v Praze. Žáci od první až po devátou třídu ochutnali i vytvářeli vynikající atmosféru, která panuje při tomto mistrovství. To vše dokládají následné fotografie.

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

Mikuláš 2018

Dnes ráno naší školu navštívil Mikuláš se svou družinou. A protože děti byly po celý rok hodné, obdržely drobný dáreček.

Mikuláš 2018

Další fotografie:https://www.zsbechyne.cz/galerie/mikulas-2018/

Okresní kolo ve florbalu

Tento týden se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu, dívky 8. a 9. třídy obsadily 7. místo, chlapci 8. a 9. třídy obsadili 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentyci školy.

Okresní kolo ve florbalu

Okresní kolo ve florbalu

Bruslení 2018

Žáci naší školy se opět zúčastnili kurzu „Děti do bruslí“. Jezdili do Soběslavi s nadšením, bruslení je viditelně nadchlo. Dnes, 29. listopadu, měli poslední lekci, a tak to nemohlo být jinak než s diplomy. Instruktorům jsem za jejich práci poděkoval, protože odvádějí profesionální práci a navíc, což často není obvyklé, je tyto kurzy s dětmi baví.

Mgr. Jaroslav Matějka

Bruslení

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/brusleni-2018/

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

Příprava adventních věnců, svícnů, venkovních lucerniček je v plném proudu.

Těšíme se na Vás v Městském muzeu v neděli 2. prosince 2018

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

 

 

školní kolo olympiády z českého jazyka

14. listopadu 2018 se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka, do okresního kola  postupují Valerie Hudcová a Kristýna Klůfová z 9.A. Blahopřejeme. Ať se daří v okresním kole.

školní kolo olympiády z českého jazyka

 

 

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

V úterý 13. a ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se v Táboře uskutečnilo okresní kolo základních škol ve florbalu. Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy.

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

 

Říjen v modré družině

V říjnu se rozhodla děvčata předvést své technické schopnosti, zmocnila se krabic s Legem a tvorba architektonických skvostů probíhala pod dámským vedením.

Dalším oborem byl zeměpis. Soutěžili jsme ve znalosti našeho města, konkrétně kdo zná nejvíce ulic.

Také došlo na něco z přírody a naše nástěnka vypadá nyní jako veliké akvárium. Oblíbené činnosti jsou i „ábíčka“ a fotbálek v několika podobách.

A do toho ještě trocha zpravodajství. Technici vyrobili zbrusu nový typ zpravodajské kamery, přidali mikrofony a další technická zařízení a zpravodajský štáb doplnili velmi výřeční reportéři.

A samozřejmě nechybělo všeobecně oblíbené řádění na školní zahradě společně se členy ostatních oddělení ŠD.

Marta Widlová

Říjen v modré drzžině

Další foto: https://www.zsbechyne.cz/galerie/rijen-v-modre-druzine/

Vlastivědné exkurze 4.A do Prahy

V úterý 23.10. 2018 si žáci 4.A. museli přivstat na ranní vlak. Ještě za tmy jsme se vydali na cestu do Prahy.

    Ve vlastivědě si povídáme o Praze, proto jsme se s kolegyní asistentkou rozhodly, že děti by vše mohly vidět na vlastní oči, prožít atmosféru Prahy.

    Exkurzi jsme naplánovali jako procházku po Královské cestě z Pražského hradu přes Karlův most na Staroměstské náměstí.

    Zvolili jsme vlak jako pohodlné a pro děti dnes cenově dostupné cestování. V Táboře jsme přesedli na expres Budwar.  Pro někoho to bylo poprvé, kdy jel moderním vlakem. Příjemná cesta utekla rychle a my jsme vystoupili na hlavním nádraží. Na Pražský hrad jsme se přepravili tramvají  a pěšky po „starých zámeckých schodech“ k zadnímu vchodu do Hradu. Absolvovali jsem povinnou bezpečnostní prohlídku a průchod rámy. Děti se těšily až dojdeme ke katedrále. Byly překvapené, jak je vše velké, rozsáhlé. Vyprávěla jsem jim stručnou historii a ukazovala kam se podívat. Prošli jsme Hradem až na Hradčanské náměstí. Stihli jsme výměnu hradní stráže a pokračovali jsme Nerudovou ulicí ke Karlovu mostu.  Cestou  děti hledaly domovní znamení.  Přešli jsme kousek Karlova mostu, sešli na Kampu a  poobědvali na pěkném hřišti s výhledem na celý most.

             Počasí nám vcelku přálo, nepršelo a nebyla taková zima, aby nám zkazila procházku. Po obědě jsme se vrátili na Karlův most, pokračovali ve vyprávění některých legend a přešli jsme na druhý břeh ke Karolinu. Čekala nás návštěva malého muzea Karlova mostu, kde se děti dověděly podrobnosti ze stavby, dočetly se o původním Juditině mostu a podívaly se na zbytky jeho základů.

             Další naše cesta vedla Karlovou ulicí, která se porůznu stáčela a dovedla nás na Malé náměstí. Odtud už byl kousek na Staroměstské náměstí k Orloji.  Počkali jsme na celou hodinu, abychom se pokochali představením nově zrekonstruovaného Orloje. Pak už nás unavené nohy donesly zpět  ulicemi Prahy k hlavnímu nádraží. Odpočinuli jsme si v hale nádraží a těšili jsme se na odjezd vlaku zpět do Tábora.  Vlak jel přesně bez zpoždění a my jsme usedli do starších vagónu s „kupíčky“ . Zase jiná zkušenost pro znavené cestovatele. Dorazili jsem do Bechyně dle jízdního řádu v 18 hodin spokojeně unavení a plní zážitků a dojmů z krásného výletu po Praze. 

Mgr. Petra Zelenková

Vlastivědné exkurze 4.A do Prahy

 

Další fotografie na: https://www.zsbechyne.cz/galerie/vlastivedna-exkurze-4-a-do-prahy/

 

Dopravní hřiště v Táboře - třída 4.A

Žáci absolvovali podzimní výcvik na dopravním hřišti v Táboře. Dopravní výchova v rozsahu 10 hodin je zařazena do výuky 4. ročníku ve dvou blocích - podzimní výcvik a jarní přezkoušení pro získání PRŮKAZU CYKLISTY.

Naše škola dopravní výchovu zařazuje již od 1. třídy a děti si mohou vyzkoušet své znalosti na mobilním dopravním hřišti, které nám dovezou pracovníci DDM z Tábora každý rok v květnu.

Žáci nejprve usedli do lavic. Zopakovali si základní znalosti dopravních značek a řešení jednoduchých situací nejprve teoreticky v učebně. V druhé praktické části jezdili na kole po hřišti dle pravidel silničního provozu. Výcvik rozvíjí jejich dovednosti cyklisty (jízda na kole) a používání všech pravidel pro bezpečný provoz na silnici. V druhé části výcviku je čeká teoretický test pravidel a pak jízda na kole na hřišti. Odměnou je získání průkazu cyklisty a dobrý pocit, že na silnici se umím bezpečně chovat a zvládnu jízdu na kole.

Mgr. Petra Zelenková

Dopravní hřiště v Táboře - třída 4.A

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/dopravni-hriste-4-a/

 

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

V rámci akcí spojených s výročím republiky jsme si se sedmou a devátou třídou připravili projekty, při kterých jsme si různými aktivitami připomněli nejen období První republiky, ale také dalších 100 let plných změn a důležitých událostí. Navštívili jsme společně několik zajímavých výstav, např. unikátní putovní výstavu Republika československá 1918–1939 nebo komentovanou výstavu k 90 letům dostavby mostu v Bechyni, a společně si přiblížili nejdůležitější momenty, které republiku provázely. Hledali jsme osobnosti z mnoha oblastí veřejného života, nahlédli do školních škamen, vyzkoušeli si uvařit prvorepublikové menu M. Rettigové a navštívili módní salóny První republiky.

Mgr. Markéta Kodadová

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

 

 

100 let republiky

 

100 let republiky

100 let republiky

100 let republiky

Projekt 100 let republiky

V rámci hodin informatiky, výtvarné výchovy a českého jazyka jsme se rozhodli připravit výstavu ke 100. výročí vzniku Československa. Již minulý školní rok začali žáci na projektu pracovat a o hodinách informatiky vyhledávali informace o prezidentech, jejich manželkách, důležitých událostech, tvořili přehlednou tabulku o základních údajích jednotlivých prezidentů.

V letošním školním roce během září a října jsme zhotovili panely výstavy a o hodinách informatiky si žáci vybrali téma a vytvořili k němu přehlednou brožuru. Cílem bylo seznámit se s dějinami, událostmi a osobnostmi uplynulých 100 let. Současně si žáci osvojovali čtenářskou gramotnost a třídění informací. Informace z výstavy využili o hodinách dějepisu, českého jazyka a občanské výchovy, neboť dějiny a literatura 20. století jsou právě probírány. Žáci se seznámili a v praxi si vyzkoušeli používání dovedností, které si osvojili při hodinách informatiky, tj. práce s textem, vyhledávání a třídění informací, tvorba tabulek, tvorba nadpisů v různých stylech a fontech písma, psaní delšího textu a vkládání obrázků, uspořádání textu a obrázků do formy a stylu. Zjistili, že napsat smysluplný text, který má zaujmout čtenáře není jen něco bez rozmýšlení zkopírovat a někam vložit. Současně zapojili a osvěžili či doplnili znalosti, informace z jiných předmětů, tím si vědomosti upevnili a prakticky je využili.

Veškeré materiály jsme uveřejnili na nástěnkách v přízemí 1. pavilonu. Při hodině dějepisu zpracovali pracovní list, kde odpovídali na otázky, které souvisí s probíraným učivem a výstavou. Vytvořené brožury jsou vystaveny u nástěnek výstavy.

 

Ilona Mašterová

Milena Borková

Projekt 100 let republiky

 

Oslavy 100. výročí republiky

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se naše škola zúčastnila generálky slavnostní přehlídky na letišti v Bechyni, která vyvrcholí v Praze v neděli 28. října ke 100. výročí vzniku republiky.

Byl to velice zajímavý zážitek a my bychom chtěli touto cestou poděkovat velení 15. ženijního pluku za jeho zprostředkování.

Děti si odnesly nezapomenutelné dojmy, které jistě přispějí k upevnění jejich vlastenectví a národní hrdosti.

 

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Oslavy 100. výročí republiky

Oslavy 100. výročí republiky

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

V pátek 12. října se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili tradičního florbalového turnaje ČEPS Cupu v nedaleké Soběslavi. Po třech vítězstvích v základní skupině postoupili do tříčlenného finále. Tam se jim již tolik nedařilo a po dvou porážkách obsadili v konečném pořadí krásné třetí místo. Všem mladým florbalistům blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Milan Petr

 

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/ceps-cup-pohar-zakladnich-skol-ve-florbale/

 

 

 

Září v modré družině

Letošní složení 3. oddělení ŠD neboli modré družiny (žáci 4.A a chlapci z 3.A) je značně technicky zaměřený kolektiv. Zejména kluci jsou zřejmě samí budoucí inženýři v oboru stavebním a strojírenském. Máme stále rozestavěných několik společných projektů. Na počátku vévodila prostoru vysoká věž. Následně celý měsíc postupně probíhala stavba velkého městečka Legochyně a nedávno začal vznikat ze stavebnice Merkur dokonce orloj. Samozřejmě technici stihnou i řádně klukovsky řádit, což odnáší často naše nejpohodlnější místečko.

Děvčátek máme v oddělení velmi málo, tak mají plné ruce práce s estetikou a výzdobou. Také patří do skupiny dětí, které se nadšeně zúčastňují kolektivních her a soutěží. Za pěkného počasí ale samozřejmě většina dětí ráda vymění naši útulnou družinu za velký prostor školní zahrady.

Marta Widlová

Září v modré družině

Další fotgrafie: https://www.zsbechyne.cz/galerie/zari-v-modre-druzine/

 

    

Projekt iKAP – Rybářství Třeboň a Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína

V rámci aktivit spojených s výběrem zaměstnání, jsme s osmou a devátou třídou zúčastnili workshopu pořádaného Jihočeskou hospodářskou komorou v rámci projektu iKAP. Měli jsme tak možnost navštívit Rybářství Třeboň a také Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboni. Program byl bohatý a žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Podívali se na hráz rybníka Rožmberk a do třeboňských sádek, seznámili se s organizací výlovu a další distribuce ryb. Také si vyzkoušeli postavit nornou stěnu a na modelech v hydrologické laboratoři si ukázali jakou sílu má voda při povodni nebo v řece pod jezem.  Počasí nám přálo a organizace byla příkladná, takže nezbývá než dodat „Petrův zdar.“

Mgr. Markéta Kodadová

Projekt iKAP – Rybářství Třeboň a Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína

Další fotografie:https://www.zsbechyne.cz/galerie/projekt-ikap-rybarstvi-trebon-a-stredni-skola-rybarska-a-vodohospodarska-jakuba-krcina/

 

Výstava 100let republiky

Od 5.října probíhá v 1.pavilonu školy výstava projektu žáků devátého ročníku ke stému výročí naší republiky.  Žáci na projektu začali pracovat již v průběhu měsíce června, kdy si rozdělili práci do skupin, vyhledávali vhodný námět, materiál a připravili si podkladové papíry se symboly republiky. Po prázdninách práce na projektu pokračovala. Sbírali další materiály o jednotlivých prezidentech, jejich manželkách, jaká auta v té době jezdila, co se v které době nosilo, jaké peníze byly v oběhu, jaké události probíhaly, čím a kým se republika proslavila a naopak, co ji postihlo. Postupně vznikaly panely se spoustou zajímavostí. Nejen však to byla práce zajímavá, ale pěknou formou si žáci utvářeli představu o období, které v hodinách dějepisu budou v devátém ročníku probírat.  Jde o výstavu obsahově širokou, vždyť 100 let není krátká doba. Zveme i Vás. Přijďte se něco dozvědět a poučit o době minulé. Výstava potrvá do konce listopadu v prvním pavilonu školy.

Žáci 9.A

 

Výstava 100let republiky
 

 

 

Mistrovství světa Dračích lodí

Náš kolega Mgr. Jan Pazourek se zúčastnil Mistrovství světa Dračích lodí v Atlantě/USA-Georgia/, které se konalo v Olympijském parku na jezeře Lake Lanier. Zde s reprezentací ČR vybojoval 2 tituly Mistrů světa na tratích 200 m a 500 m. Navíc ještě získal stříbro na 2km a bronz na velké lodi na 200 m. Děkujeme za vzornou reprezentaci České republiky, potažmo našeho města a doufejme, že i v řadách našich žáků dříme nějaký sportovní supertalent.

 

Mistrovství světa Dračích lodí

Mistrovství světa Dračích lodí

 

Děti do bruslí

Na první hodinu školy bruslení vyrazili žáci 1.A a 2.A naší školy s plnými batůžky a úsměvy na tvářích. Za pomoci paní učitelky a dvou rodičů se převlékly a zašněrovaly do bruslí. Před začátkem lekce panovala veselá nálada a děti byly nedočkavé. Nejprve proběhlo nutné proškolení o bezpečnosti na ledě od instruktora a poté už následovala důkladná rozcvička. Na ledě se dětem věnovalo několik trenérů a krom jedné přestávky bruslili, jak samostatně, tak ve dvojicích i hromadně. Na závěr nesměl chybět tradiční pokřik. Tak zase příští čtvrtek na zimním stadionu s projektem Dětí do bruslí.

 

Krystková Zuzka (maminka druháka)

Bowling 8.A

Asi před týdnem jsme se rozhodli, že si začátek školního roku zpestříme společným setkáním při bowlingu. Akce se konala ve středu 19. září, kdy nás někteří z rodičů a pan učitel odvezli do restaurace Kameňák. Po milém občerstvení od pana Bílka jsme se již vrhli na hru. Během dvou hodin jsme stihli odehrát turnaj chlapců i dívek, ale i finále mezi jednotlivci obou kategorií. Po předání diplomů a společném focení jsme se přesunuli do školy, kde jsme si opekli špekáčky a jiné dobroty.

Po dobré večeři jsme se ještě vyblbli v areálu školy. Za zorganizování mimořádného odpoledne děkujeme panu učiteli Petrovi, za bowling a občerstvení panu Bílkovi. Velký dík i rodičům, kteří nás dopravili na Kameňák a zpět.

                                                                                                             

                                Šárka Vostoupalová a  třída 8. A

Bowling 8.A

Bowling 8.A

Další fotografie : https://www.zsbechyne.cz/galerie/bowling-8-a/

 

 

 

Adaptační kurz 7.A

Ve čtvrtek 13. září jsme se místo školy sešli na vlakovém nádraží a vlakem odjeli do Bechyňské Smolče. Začal náš adaptační kurz. Sice se všichni známe, ale i tak je fajn se poznat jinak a zažít společná dobrodružství. Cestou jsme měli připravené hry a plnili jsme různé úkoly. Prolézali jsme pavoučí sítí, stavěli neviditelné domky, luštili nebo skákali gumu.

Díky slunečnímu počasí vodní hrátky nikomu nevadily. Nechyběla večerní hra a všem se ve staré škole dobře spalo, neboť nás před ošklivými sny chránil námi vyrobený lapač snů.

Probudili jsme se do deštivého pátku, velká společenská místnost se nám moc hodila na legohrátky. Pak už zbývalo jen vše uklidit, sbalit, naobědvat se a procházkou jsme vyrazili zpět na nádraží do Smolče. Cesta byla deštivá a bahnitá, ale nám to nevadilo. Dva dny strávené mimo školu byly moc hezké, a to nejen protože jsme se neučili. Zažili jsme hodně legrace.

 

A. Fáberová, M. Mášková

žákyně 7.A

Adaptační kurz 7.A

Další foto https://www.zsbechyne.cz/galerie/adaptacni-kurz-7-a/

Pojďme si hrát

Po prázdninách se škola opět rozezněla dětským křikem a smíchem. Neztratili se mezi nimi ani naši prvňáčci. Dopoledne se s rodiči i prarodiči setkali se svou paní učitelkou. Domů si odnesli dárky a své první učebnice. Přivítali je také zástupci města a školy. Odpoledne již tradičně mělo patřit zábavě a sportu. Bohužel, počasí bylo proti. Sešli jsme se tedy ve středu. Děti se rodičům předvedly na houpačkách, při závodech v autíčkách. Ukázaly svou šikovnost v hodu na cíl. K dobré náladě přispělo i opékání špekáčků. Poděkování patří všem rodičům za bohaté občerstvení a zaměstnancům jídelny za připravené nápoje. Doufám, že radost z vydařeného začátku školního roku nás všechny bude provázet po celou první třídu.

Třídní učitelka Svatava Ingrová

Pojďme si hrát

Fotografie: https://www.zsbechyne.cz/galerie/pojdme-si-hrat/

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Beseda s pilotem Red Bull Air Race Martinem Šonkou
více
Velikonoční družinové dílničky
více
8.4. - 12.4. veloškolní projekt Laktea - Mléko do škol
více
Seznam žáků přijatých do 1. třídy
více
Mladý cyklista Besip
více
Předškolák
více
Ride Wheel BESIP show zpátky do školy
více
Krajský přebor - silový čtyřboj
více
NERV ARÉNA
více
Voda - základ života projekt třídy 8.A
více
Divadélko her a soutěží
více
Silový čtyřboj – okresní přebor v Táboře
více
VELKÁ CENA JIHOČESKÉHO KRAJE MLÁDEŽE V ŠACHU
více