Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně, Školní 293

Aktuality

Hledáme učitele/učitelku

Základní škola Bechyně, Školní 293 se sídlem v Bechyni, Školní 293 hledá učitele/ku s aprobací český a německý jazyk, nebo s aprobací angličtina a němčina, popř. jinou aprobaci v kombinaci s angličtinou, němčinou, češtinou.

Nástup 1. 9. 2019.

Bližší informace je možné získat u ředitele školy Mgr. Jaroslava Matějky a zástupce ředitele Mgr. Milana Petra.

 

Mgr. Jaroslav Matějka

 

Krásné Vánoce


 

Vánoční dílničky

Vánoční dílničky

Mikuláš 2018

Dnes ráno naší školu navštívil Mikuláš se svou družinou. A protože děti byly po celý rok hodné, obdržely drobný dáreček.

Mikuláš 2018

Další fotografie:https://www.zsbechyne.cz/galerie/mikulas-2018/

MS ve flotrbale

V úterý 4. prosince se 47 dětí a 3 učitelé vydali na dva zápasy florbalového mistrovství světa do O2 arény v Praze. Žáci od první až po devátou třídu ochutnali i vytvářeli vynikající atmosféru, která panuje při tomto mistrovství. To vše dokládají následné fotografie.

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

MS ve flotrbale

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

Příprava adventních věnců, svícnů, venkovních lucerniček je v plném proudu.

Těšíme se na Vás v Městském muzeu v neděli 2. prosince 2018

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

Příprava na ADVENTNÍ TRHY

 

 

Bruslení 2018

Žáci naší školy se opět zúčastnili kurzu „Děti do bruslí“. Jezdili do Soběslavi s nadšením, bruslení je viditelně nadchlo. Dnes, 29. listopadu, měli poslední lekci, a tak to nemohlo být jinak než s diplomy. Instruktorům jsem za jejich práci poděkoval, protože odvádějí profesionální práci a navíc, což často není obvyklé, je tyto kurzy s dětmi baví.

Mgr. Jaroslav Matějka

Bruslení

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/brusleni-2018/

Okresní kolo ve florbalu

Tento týden se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu, dívky 8. a 9. třídy obsadily 7. místo, chlapci 8. a 9. třídy obsadili 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentyci školy.

Okresní kolo ve florbalu

Okresní kolo ve florbalu

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

V úterý 13. a ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se v Táboře uskutečnilo okresní kolo základních škol ve florbalu. Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy.

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

Okresní kolo ve florbalu - kategorie mladší žáci

 

školní kolo olympiády z českého jazyka

14. listopadu 2018 se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka, do okresního kola  postupují Valerie Hudcová a Kristýna Klůfová z 9.A. Blahopřejeme. Ať se daří v okresním kole.

školní kolo olympiády z českého jazyka

 

 

Říjen v modré družině

V říjnu se rozhodla děvčata předvést své technické schopnosti, zmocnila se krabic s Legem a tvorba architektonických skvostů probíhala pod dámským vedením.

Dalším oborem byl zeměpis. Soutěžili jsme ve znalosti našeho města, konkrétně kdo zná nejvíce ulic.

Také došlo na něco z přírody a naše nástěnka vypadá nyní jako veliké akvárium. Oblíbené činnosti jsou i „ábíčka“ a fotbálek v několika podobách.

A do toho ještě trocha zpravodajství. Technici vyrobili zbrusu nový typ zpravodajské kamery, přidali mikrofony a další technická zařízení a zpravodajský štáb doplnili velmi výřeční reportéři.

A samozřejmě nechybělo všeobecně oblíbené řádění na školní zahradě společně se členy ostatních oddělení ŠD.

Marta Widlová

Říjen v modré drzžině

Další foto: https://www.zsbechyne.cz/galerie/rijen-v-modre-druzine/

Vlastivědné exkurze 4.A do Prahy

V úterý 23.10. 2018 si žáci 4.A. museli přivstat na ranní vlak. Ještě za tmy jsme se vydali na cestu do Prahy.

    Ve vlastivědě si povídáme o Praze, proto jsme se s kolegyní asistentkou rozhodly, že děti by vše mohly vidět na vlastní oči, prožít atmosféru Prahy.

    Exkurzi jsme naplánovali jako procházku po Královské cestě z Pražského hradu přes Karlův most na Staroměstské náměstí.

    Zvolili jsme vlak jako pohodlné a pro děti dnes cenově dostupné cestování. V Táboře jsme přesedli na expres Budwar.  Pro někoho to bylo poprvé, kdy jel moderním vlakem. Příjemná cesta utekla rychle a my jsme vystoupili na hlavním nádraží. Na Pražský hrad jsme se přepravili tramvají  a pěšky po „starých zámeckých schodech“ k zadnímu vchodu do Hradu. Absolvovali jsem povinnou bezpečnostní prohlídku a průchod rámy. Děti se těšily až dojdeme ke katedrále. Byly překvapené, jak je vše velké, rozsáhlé. Vyprávěla jsem jim stručnou historii a ukazovala kam se podívat. Prošli jsme Hradem až na Hradčanské náměstí. Stihli jsme výměnu hradní stráže a pokračovali jsme Nerudovou ulicí ke Karlovu mostu.  Cestou  děti hledaly domovní znamení.  Přešli jsme kousek Karlova mostu, sešli na Kampu a  poobědvali na pěkném hřišti s výhledem na celý most.

             Počasí nám vcelku přálo, nepršelo a nebyla taková zima, aby nám zkazila procházku. Po obědě jsme se vrátili na Karlův most, pokračovali ve vyprávění některých legend a přešli jsme na druhý břeh ke Karolinu. Čekala nás návštěva malého muzea Karlova mostu, kde se děti dověděly podrobnosti ze stavby, dočetly se o původním Juditině mostu a podívaly se na zbytky jeho základů.

             Další naše cesta vedla Karlovou ulicí, která se porůznu stáčela a dovedla nás na Malé náměstí. Odtud už byl kousek na Staroměstské náměstí k Orloji.  Počkali jsme na celou hodinu, abychom se pokochali představením nově zrekonstruovaného Orloje. Pak už nás unavené nohy donesly zpět  ulicemi Prahy k hlavnímu nádraží. Odpočinuli jsme si v hale nádraží a těšili jsme se na odjezd vlaku zpět do Tábora.  Vlak jel přesně bez zpoždění a my jsme usedli do starších vagónu s „kupíčky“ . Zase jiná zkušenost pro znavené cestovatele. Dorazili jsem do Bechyně dle jízdního řádu v 18 hodin spokojeně unavení a plní zážitků a dojmů z krásného výletu po Praze. 

Mgr. Petra Zelenková

Vlastivědné exkurze 4.A do Prahy

 

Další fotografie na: https://www.zsbechyne.cz/galerie/vlastivedna-exkurze-4-a-do-prahy/

 

Dopravní hřiště v Táboře - třída 4.A

Žáci absolvovali podzimní výcvik na dopravním hřišti v Táboře. Dopravní výchova v rozsahu 10 hodin je zařazena do výuky 4. ročníku ve dvou blocích - podzimní výcvik a jarní přezkoušení pro získání PRŮKAZU CYKLISTY.

Naše škola dopravní výchovu zařazuje již od 1. třídy a děti si mohou vyzkoušet své znalosti na mobilním dopravním hřišti, které nám dovezou pracovníci DDM z Tábora každý rok v květnu.

Žáci nejprve usedli do lavic. Zopakovali si základní znalosti dopravních značek a řešení jednoduchých situací nejprve teoreticky v učebně. V druhé praktické části jezdili na kole po hřišti dle pravidel silničního provozu. Výcvik rozvíjí jejich dovednosti cyklisty (jízda na kole) a používání všech pravidel pro bezpečný provoz na silnici. V druhé části výcviku je čeká teoretický test pravidel a pak jízda na kole na hřišti. Odměnou je získání průkazu cyklisty a dobrý pocit, že na silnici se umím bezpečně chovat a zvládnu jízdu na kole.

Mgr. Petra Zelenková

Dopravní hřiště v Táboře - třída 4.A

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/dopravni-hriste-4-a/

 

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

V rámci akcí spojených s výročím republiky jsme si se sedmou a devátou třídou připravili projekty, při kterých jsme si různými aktivitami připomněli nejen období První republiky, ale také dalších 100 let plných změn a důležitých událostí. Navštívili jsme společně několik zajímavých výstav, např. unikátní putovní výstavu Republika československá 1918–1939 nebo komentovanou výstavu k 90 letům dostavby mostu v Bechyni, a společně si přiblížili nejdůležitější momenty, které republiku provázely. Hledali jsme osobnosti z mnoha oblastí veřejného života, nahlédli do školních škamen, vyzkoušeli si uvařit prvorepublikové menu M. Rettigové a navštívili módní salóny První republiky.

Mgr. Markéta Kodadová

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

100 let republiky - Po stopách stoleté dámy

 

 

Oslavy 100. výročí republiky

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se naše škola zúčastnila generálky slavnostní přehlídky na letišti v Bechyni, která vyvrcholí v Praze v neděli 28. října ke 100. výročí vzniku republiky.

Byl to velice zajímavý zážitek a my bychom chtěli touto cestou poděkovat velení 15. ženijního pluku za jeho zprostředkování.

Děti si odnesly nezapomenutelné dojmy, které jistě přispějí k upevnění jejich vlastenectví a národní hrdosti.

 

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Oslavy 100. výročí republiky

Oslavy 100. výročí republiky

100 let republiky

 

100 let republiky

100 let republiky

100 let republiky

Výstava 100let republiky

Od 5.října probíhá v 1.pavilonu školy výstava projektu žáků devátého ročníku ke stému výročí naší republiky.  Žáci na projektu začali pracovat již v průběhu měsíce června, kdy si rozdělili práci do skupin, vyhledávali vhodný námět, materiál a připravili si podkladové papíry se symboly republiky. Po prázdninách práce na projektu pokračovala. Sbírali další materiály o jednotlivých prezidentech, jejich manželkách, jaká auta v té době jezdila, co se v které době nosilo, jaké peníze byly v oběhu, jaké události probíhaly, čím a kým se republika proslavila a naopak, co ji postihlo. Postupně vznikaly panely se spoustou zajímavostí. Nejen však to byla práce zajímavá, ale pěknou formou si žáci utvářeli představu o období, které v hodinách dějepisu budou v devátém ročníku probírat.  Jde o výstavu obsahově širokou, vždyť 100 let není krátká doba. Zveme i Vás. Přijďte se něco dozvědět a poučit o době minulé. Výstava potrvá do konce listopadu v prvním pavilonu školy.

Žáci 9.A

 

Výstava 100let republiky
 

 

 

Projekt 100 let republiky

V rámci hodin informatiky, výtvarné výchovy a českého jazyka jsme se rozhodli připravit výstavu ke 100. výročí vzniku Československa. Již minulý školní rok začali žáci na projektu pracovat a o hodinách informatiky vyhledávali informace o prezidentech, jejich manželkách, důležitých událostech, tvořili přehlednou tabulku o základních údajích jednotlivých prezidentů.

V letošním školním roce během září a října jsme zhotovili panely výstavy a o hodinách informatiky si žáci vybrali téma a vytvořili k němu přehlednou brožuru. Cílem bylo seznámit se s dějinami, událostmi a osobnostmi uplynulých 100 let. Současně si žáci osvojovali čtenářskou gramotnost a třídění informací. Informace z výstavy využili o hodinách dějepisu, českého jazyka a občanské výchovy, neboť dějiny a literatura 20. století jsou právě probírány. Žáci se seznámili a v praxi si vyzkoušeli používání dovedností, které si osvojili při hodinách informatiky, tj. práce s textem, vyhledávání a třídění informací, tvorba tabulek, tvorba nadpisů v různých stylech a fontech písma, psaní delšího textu a vkládání obrázků, uspořádání textu a obrázků do formy a stylu. Zjistili, že napsat smysluplný text, který má zaujmout čtenáře není jen něco bez rozmýšlení zkopírovat a někam vložit. Současně zapojili a osvěžili či doplnili znalosti, informace z jiných předmětů, tím si vědomosti upevnili a prakticky je využili.

Veškeré materiály jsme uveřejnili na nástěnkách v přízemí 1. pavilonu. Při hodině dějepisu zpracovali pracovní list, kde odpovídali na otázky, které souvisí s probíraným učivem a výstavou. Vytvořené brožury jsou vystaveny u nástěnek výstavy.

 

Ilona Mašterová

Milena Borková

Projekt 100 let republiky

 

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

V pátek 12. října se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili tradičního florbalového turnaje ČEPS Cupu v nedaleké Soběslavi. Po třech vítězstvích v základní skupině postoupili do tříčlenného finále. Tam se jim již tolik nedařilo a po dvou porážkách obsadili v konečném pořadí krásné třetí místo. Všem mladým florbalistům blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Milan Petr

 

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

ČEPS Cups - Pohár základních škol ve florbale

Další foto:https://www.zsbechyne.cz/galerie/ceps-cup-pohar-zakladnich-skol-ve-florbale/

 

 

 

Sběr papíru

Soutěž tříd ve sběru papíru v rámci ekologického projektu pod patronací Austrian Recycling.

Vítězné tři třídy dostanou odstupňovaný finanční příspěvek na výlet či exkurzi dle vlastního výběru. Mimo jiné dostanou ostatní děti školy příspěvky na různé kulturní a sportovní akce pořádané školou.

Výběr papíru bude probíhat u zadního vchodu do školy z Písecké ulice. Brána pro vjezd bude otevřena vždy lichý kalendářní pátek od 6.30 do 8.00 nebo pro větší množství kdykoliv po telefonické domluvě. Tel. kancelář: 381 213 016, pan školník 774 240 339. V letošním školním roce bude sběr probíhat od října do konce května.

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Šk. psycholog 606 846 219
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Začátek školního roku v 1.A
více
Naše obrazy v galerii Záliv
více
Formuláře ke stažení na školní rok 2018/19
více