Základní škola Bechyně, Školní 293

Aktuality

Slavnostní předávání vysvědčení

Žákům devátých tříd předal vysvědčení pan starosta města Bechyně Ing. Pavel Houdek za přítomnosti ředitele školy, třídních učitelek a rodičů v obřadní síni městského úřadu. Všem žákům přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů při dalším studiu.

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení

 

 

Informace ze školní jídelny - změna čísla účtu České spořitelny

Upozorňujeme Vás, že ke dni 31.7.2018 se ruší inkasní platby za stravu v ZŠ Bechyně na sběrný účet městského úřadu vedený
u České spořitelny a.s.
Nadále budou tyto platby probíhat souběžně s ostatními bankami. Je proto nutné si upravit svolení s inkasem na číslo účtu
školy a to s platností od srpna 2018 tak, aby k 18.8.2018 mohly být strženy zálohové platby za stravu v ZŠ na září:
původní číslo sběrného účtu: 0100154701/0800
nové číslo účtu školy: 704448399/0800
Tato změna se týká pouze klientů, kteří mají účet u České spořitelny.
Děkujeme za spolupráci.
G. Sokolová
účetní ŠJ


 

Pasování na deváťáky

28. června byli žáci osmé třídy pasováni na deváťáky svými staršími spolužáky, kteří školu opouští a začnou po prázdninách studovat na středních školách a  učilištích.

Pasování na deváťáky

Společná fotografie odcházejících a nastupujích deváťáků.

 

Pasování na deváťáky

 

 

Školní výlet VI.B (B jako Boží)

hopsarium_1523446625.jpg         V úterý 26. 6. 2018 jsme vyrazily do Hopsária v Českých Budějovicích.

Jeli jsme autobusem a pak MHD. Výlet se mi moc líbil.

Přijeli jsme do Hopsária a podívali se na ty ostatní děti. Přišly jsme si jako obři. Ale po pár minutách se z nás, úžasných rebelů a drsňáků, staly zase malé děti. Třeba já osobně jsem byla celou dobu na motokárách. Vzadu v Hopsáriu byly klouzačky, balónky, trampolíny, no prostě malý dětský ráj na Zemi. V poledne jsme od Hopsária přejeli MHD ke KFC v Českém Vrbném, odkud jsme šli asi 8 km pěšky po cyklostezce na Hlubokou nad Vltavou. Cestou jsme si zpívali šlágry jako Spongeboba, Šnečka nebo Kozla a byla sranda. Cestou jsme u Bavorovic také viděli krásné koně. Po dlooooouhé procházce jsme kolem golfového hřiště a lanového centra došli až na zastávku a autobusem jeli domů. Po příjezdu do Bechyně jsme si řekli už jen Pa a díky !

                                                                       za celou VI.B Vendula Bluďovská

Naše obrazy v galerii Záliv

Dne 23.6.2018 se uskutečnila vernisáž výstavy ,,Bechyně, domov můj,, v galerii ,,Záliv,, v bechyňských lázních. Na vzniku této výstavy má naše školička ,,lví podíl,, a také zde žáci školy vystavují své práce. Výstavu zahájil a otevřel filmový režisér Zdeněk Troška a svým krásným hlasem jej doprovodila operní pěvkyně Michaela Katráková. Součástí vernisáže bylo i křtění pohádkové knížky J. Rypla, našeho bechyňského rodáka. Vernisáž měla vysokou účast, jak ze strany lázeňských hostů, tak i bechyňské veřejnosti. Zveme tímto i Vás, kdo se vernisáže nezúčastnil, přijďte se na výstavu podívat. Potrvá do konce srpna.

Naše obrazy v galerii Záliv

Naše obrazy v galerii Záliv

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

Další fotografie  v fotogalerii.

 

 

Pozvánka na výstavu v galerii Záliv v Lázních Bechyně

Výlet 7.A

Naši sedmáci se rozhodli přenocovat ve škole místo klasického výletu. A jak to dopadlo? Škola stojí a můžeme se v ní nadále učit.

Ve středu odpoledne jsme si donesli do školy spacáky a stany, taky nějaké dobroty a dobrou náladu. Po příchodu do školy jsme se odebrali  na koupaliště a osvěžili jsme se v bazénu. Protože jsme po koupání byli hladoví, museli jsme zpátky do školy na věčeři. Kdo chtěl, opékal buřty nebo griloval masíčko, všichni jsme se pěkně nadlábli. Škola v noci vypadá úplně jinak, hlavně když v ní nesvítí žádná světla a nemáme u sebe baterky. Ducha školy jsme nevyplašili ani nenašli. Večerní zábava pokračovala tancem u ohně, někteří odvážlivci se pokoušeli oheň i přeskočit, naštěstí se nikdo nezranil. Moc jsme toho nenaspali, a tak se nám na ranní procházku moc nechtělo, přesto jsme ji všichni úspěšně dokončili a odměnou pro nás byla osvěžující zmrzlina v cukrárně. Výlet se nám povedl. Děkujeme panu  třídnímu učiteli za uskutečnění výletu.

Iveta Vondroušková, 7.A

Výlet 7.A

Další fotografie ve fotogalerii

 

 

 

 

 

Závody Dračích lodí - Knížecí rybník

V pondělí 18.6. se na Knížecím rybníku u Tábora konaly závody na Dračích lodí, kde mezi sebou soupeřily posádky ze středních a základních škol táborského okresu. V kategorii základních škol zvítězili draci a dračice ze ZŠ Bechyně Školní, respektive žáci 9.A a 9.B, kteří po vítězství v rozjížďkách ovládli i finálovou jízdu a nechali za sebou ZŠ Husovu a ZŠ Zborovskou z Tábora. Tímto krásným kolektivním vítězstvím završili tak svoji devítiletou sportovní reprezentaci naší školy a doufejme, že jim chuť ke sportování a pohybu zůstane i v dalších letech!

Mgr.Jan Pazourek

Dračí lodě

Dračí lodě

Dračí lodě

Dračí lodě


 

 

Akademie 2018

Včera se v kulturním domě uskutečnila akademie našich deváťáků, všem se nám moc líbila!!!

Přejeme deváťákům hodně úspěchů v dalším studiu a spokojenost v osobním životě.

Ať se Vám daří!!!!

Akademie 2018

Akademie 2018

Akademie 2018


 

Úspěchy na atletickém přeboru Táborska

Blahopřejeme:

Karolíně Máškové k vítězství ve skoku vysokém,

Danielu Mazurovi k vítězství ve skoku dalekém

a Valerii Válkové k 2. místu v hodu kriketovým míčkem.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů.

 

Úspěchy na atletickém přeboru Táborska

 

 

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ve dnech 7. až 12. června proběhla na naší škole ochutnávka mléka a mléčných výrobků v rámci projektu Mléko do škol. Z mnoha dodaných produktů si děti připravily vlastní ochutnávku i svačinu. V přípravě žáci i učitelé zapojili vlastní fantazii, a tak nebyla nouze o chutné pomazánky, chlebíčky či jednohubky. Vše žáci zapili kvalitními mléčnými nápoji. Pečivo pro všechny žáky zajistila škola z prostředků SRPDŠ.

 

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do školOchutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do školOchutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

Ochutnávkový koš v rámci projektu Mléko do škol

 

 

Pythagoriáda 2018

28. a 29. května se konalo okresní kolo Pythagoriády. Stupně vítězů si vypočítal Sebastian Ray, který se umístil na 2.- 3. místě. Blahopřejeme!!!

Pochvalu si jistě zaslouží i další naši zástupci, Ema Zavadilová se umístila na 11. - 12. místě a vypočítala 8 těžkých příkladů. Ani sedmáci si neudělali ostudu a spočetli polovinu náročných příkladů. Všem děkujeme za reprezentaci školy a zájem o matematiku.

Ilona Mašterová

Pythagoriáda 2018


 

Den dětí

Dnes na MDD se školní zahrada proměnila v parkoviště zajímavých i historických vozů a letadélek. Žáci mohli vidět např. vojenský džíp, traktor, motocykly Jawa, motorové kolo, čtyřkolku, motokáru, trabant, ....  a nové moderní hasičské auto dobrovolných hasičů. Na školní zahradu také zavítali předškoláci z mateřské školy.

Děkujeme Policii ČR za ukázky výstroje používané při náročných situacích, odvážní žáci se mohli obléknout do neprůstřelné vesty, dýchací masky a vyzkoušet si i pouta.

Modely letadel nám představil Letecko-modelářský klub Bechyně, děkujeme za krásné ukázky různých modelů letadel i za předvedené létání s nimi.

Děkujeme všem za zapůjčení krásných exponátů, které se všem moc líbily!!!

Den dětí

Den dětí

Další fotografie ve fotogalerii.

 

Spaní ve školní družině

Spaní ve školní družině

Výroba alektrické energie v České republice

Dne 24.  května 2018 třída 9.A zakončila projekt Výroba elektrické energie v ČR návštěvou zářečské vodní elektrárny. Důkladně jsme si prohlédli celou elektrárnu, viděli jsme unikátní Francisovu turbínu, která v minulosti v elektrárně sloužila k výrobě elektřiny.

Zjistili jsme, že velín v malé vodní elektrárně se vejde do šatní skříně a že množství vody v řece má velký vliv na výrobu elektrické energie. Také víme, že se voda před vstupem do vodní elektrárny musí zbavit nečistot, aby se zařízení nepoškodilo. Velká zajímavost pro nás byla odměňování pracovníků obsluhy elektráren během 2. světové války, až nás překvapilo, jak se měli dobře, protože vykonávali důležitou a velmi odbornou práci. Děkuji za umožnění návštěvy tohoto zajímavého technického díla, rovněž děkuji za odborný a zajímavý výklad panu Vlčkovi.

Po prohlídce vodní elektrárny jsme se vypravili do školy, abychom praktické vědomosti porovnali s našimi teoretickými znalostmi. Porovnali jsme výhody a nevýhody jednotlivých typů elektráren. Zapojili jsme znalosti z ostatních předmětů, a tak pro nás byla maličkost určit princip výroby elektřiny, přeměnu energií v jednotlivých částech elektráren, přiřadit elektrárny do mapy a zakreslit jejich polohu. Na závěr jsme ověřili na modelu látky princip rozpadu radioaktivního jádra.  Pak už jen následoval závěrečný test.

Ing. Ilona Mašterová

Výroba alektrické energie v České republice

Francisova turbína

 

Výroba alektrické energie v České republice

Změna hladiny řeky

 

"Den květů" projekt 7.A

Dne 25. května se konal projekt „Den květů“ v 7.A. Na začátku dne jsme se oblékli do oblečení s kytičkovými vzory. Také jsme přinesli rostliny různých druhů, které jsme později zmínili ve svých prezentacích. V prezentacích jsme se dozvěděli něco o světě botaniky. Po pár zajímavých a záživných prezentacích jsme se přesunuli na výrobu kytičky z filcu.

Po výrobě filcových a barevných kytiček jsme se vyfotografovali. Následně jsme se podívali opět na pár povedených prezentací. Dozvěděli jsme se něco nového ze světa, dějepisu, zeměpisu, pracovních činností, výchovy ke zdraví, českého jazyka a zábavného přírodopisu. Den jsme si všichni velice užili a za tento projekt vděčíme paní učitelce Radvanové. Děkujeme!!!

 

Klára Koudelková, Šárka  Vostoupalová

žákyně 7.A

"Den květů"  projekt 7.A

"Den květů"  projekt 7.A

Další fografie ve fotogalerii.

 

Atletický čtyřboj

Ve čtvrtek 24. května se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili, jako každoročně, Atletického čtyřboje v Táboře. Soutěží mezi sebou tříčlenná družstva dívek a chlapců z každého ročníku v těchto disciplinách: skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 50 m a dlouhý běh na 400 – 800 m podle kategorií. Do konečného pořadí se započítávají dva závodníci z družstva s nejvyšším počtem bodů a ocenění dostávají i nejlepší jednotlivci.

Již podruhé se termín čtyřboje překrýval s akcí ZUŠ, takže postavit kompletní družstva bylo velmi obtížné. Odjížděli jsme na závody v okleštěné sestavě, v některých kategoriích pouze s dvoučlennými družstvy. Ale i tak jsme dosáhli pěkných výsledků. Děvčata i chlapci z druhé třídy sice letos nedosáhli na medaile v soutěži družstev (děvčatům uteklo 1. místo jen o 50  bodů a skončila čtvrtá a chlapci skončili pátí), ale velmi šikovná atletka Johanka Mášková vyhrála v soutěži jednotlivců. Pěkné 7. místo obsadili chlapci z třetí třídy, Tomáš Anofrei a Marek Hladký.  Všichni ostatní závodníci zaslouží také pochvalu, jmenovitě děvčata z 1. třídy, pro které to byly první velké závody.

 

Z. Kotounová

Atletický čtyřboj

Blahopřejeme k vítězství!!!

 

 

Výlet 2.A, 2.B

Fotografie z výletu 2. A a 2. B třídy do pohádkové kovárny v Selibově naleznete ve fotogalerii

.Výlet 2.A, 2.B

Příměstský tábor s angličtinou

Vážení rodiče,

chceme Vám nabídnout na naší škole Anglický denní letní tábor pro žáky 3. - 5. ročníku v termínu 30.7. - 3.8.2018. Oběd bude zajištěn ve školní jídelně, cena obědu 56,- Kč za den.

Přihlášky odevzdejte do 11.5.2018.

 

 

Akademie 9. tříd

Akademie 9. tříd

Všichni jste srdečně zváni na školní akademii, kterou pro Vás společně připravují žáci 9. tříd.

Těšíme se na Vás.

 

 


 

Bechyňští mladí záchranáři ve finále

23. května se pět finalistů soutěže „Mladý záchranář v akci“, šesťáci Jakub Prachař, Patrik Jošt, Vendula Bluďovská, Markéta Mášková a Aneta Fáberová, vydalo do Českých Budějovic. Autobus vypravený pořadateli soutěže nás dovezl společně s dalšími účastníky přímo do rozsáhlého areálu Hasičského záchranného sboru. Zde již bylo připraveno pro nás zázemí i osm soutěžních stanovišť, kde všichni finalisté měli prokázat své schopnosti zachraňovat, pomáhat a orientovat se v nečekaných náročných situacích, svou fyzickou zdatnost i znalosti z oboru požární ochrany.

            Na stanovišti č. 1 předvedli, jestli umí správně ohlásit nebezpečnou situaci telefonem na tísňovou linku. Úkol probíhal v reálných podmínkách, kdy jedna část týmu telefonovala z jiné místnosti na skutečné operační středisko ohlašovny požáru, kde druhá část týmu obsluhovala skutečný centrální pult, reagovala na volání svědků události a zaznamenávala jejich údaje do počítače. Následně svému týmu skutečným interním rozhlasem vyhlásili poplach, společně vyběhli před budovu a nastoupili do hasičského vozidla, které je za zvuku sirény a blikání majáku vysokou rychlostí přepravilo „k zásahu“ na jiném místě areálu. Zde soutěžní tým musel překonat celou řadu překážek v prostoru cvičného polygonu, kde hledali cestu spletitými cestami v prostředí s minimem světla a maximem hluku jako při skutečném zásahu.

             Na dalších stanovištích soutěžící stříkali požárními hadicemi určené množství vody do nádrže, plnili kvízy z hasičských a policejních vědomostí, stříleli na figurky z plastových pistolí, zdolávali štafetovou dráhu, jako pětičlenná rodina v domečku se simulovaným požárem předvedli, jak zachránit sebe i ostatní v domě, a další úkoly. Všechny úkoly byly pečlivě hodnoceny odborníky.

             Již samotný postup do finále byl tak velkým úspěchem, že závěrečné umístění nebylo vůbec důležité, zejména když jsme ráno uviděli své starší soupeře. I za 6. místo jsme si odváželi mnoho krásných cen a úžasných zážitků. Nejdůležitější je, že jsme získali spoustu zajímavých zkušeností a podívali se do míst, kam se většina lidí nikdy nedostane.

            Rádi bychom poděkovali všem organizátorům, rozhodčím i průvodcům za nevšední zážitky a krásně prožitý den. Příští rok bychom se rádi do soutěže opět zapojili a pokusili se o postup do finále.

Marta Widlová

Bechyňští mladí záchranáři ve fináleBechyňští mladí záchranáři ve finále

 

 

Mladí záchranáři v akci

Během měsíce března a dubna se žáci ze třetí a šesté třídy zúčastnili soutěže „Mladý záchranář v akci“ pořádané PČR a HZS České Budějovice. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 družstev v mladší a 38 ve starší kategorii. V základním kole pětičlenné týmy plnily mnoho úkolů zadávaných prostřednictvím internetu ve čtrnáctidenních intervalech. Soutěžící hledali informace na internetu, vyráběli různé plakáty, či maketu policejního automobilu, hledali zdroje hasební vody, učili se postupy při záchraně osob v nebezpečných situacích, plnili testy a mnoho dalších náročných a zajímavých úkolů.

V mladší kategorii pod názvem Kobry soutěžili Petr Janáček, Jonáš Klasna, Tereza Dědičová, Filip Klůfa a Matyáš Dolínek, umístili se na dělené 21. - 23. příčce, a pod názvem Turboželvy Štěpán Fojt, František Kumžák, Michal Růžička, Matyáš Poslušný a Jakub Svoboda získali dělené 14. – 15. místo.

Nejlepší umístění vybojovalo ve starší kategorii družstvo Záchranáři ve složení Jakub Prachař, Patrik Jošt, Vendula Bluďovská, Markéta Mášková, Libor Tupý a Aneta Fáberová, kteří budou 23. května naši školu reprezentovat ve finále šesti nejúspěšnějších týmů své kategorie přímo na Hasičském záchranném sboru v Českých Budějovicích. Přejeme hodně štěstí v silné konkurenci!

Bc. Marta Widlová

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku naleznete ZDE.

 

Divadlo z bedny

Naši školní družinu opět navštívilo Divadlo z bedny Honzy Vitnera.

Děti i vychovatelky se velice dobře bavily a s panem Vitnerem jsme se již domluvili, že do školy přijede v druhé polovině září s představením s ekologickou tematikou pro žáky 1. stupně.

Děkujeme za krásný zážitek.

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Divadlo z bedny

Další fotografie ve fotogalerii.

 

 

Eurorébus - postup na krajské kolo

Naše škola se opět zapojila již do 23. ročníku zeměpisné soutěže Eurorébus a mnoha našim šikovným a aktivním žákům se podařilo postoupit ze školních kol do kola krajského v Českých Budějovicích. Konkrétně postoupily všechny třídy na II. stupni a dalších 15 žáků v kategorii jednotlivců, všem velmi gratulujeme! Tuto soutěž v minulosti naše škola celkově 2x vyhrála /2013, 2014/, několikrát se umístila na stupních vítězů a pravidelně se zúčastňujeme republikových finále v Praze. Je třeba připomenout, že se nejedná jen o čistě zeměpisnou soutěž, ale svým přesahem zasahuje i do mnoha jiných oborů lidské činnosti jako je kultura, přírodověda, historie, sport a mnoha dalších. Sami se můžete podívat na webové stránky www.eurorebus.cz. Rozhodně tento projekt dává dětem možnost rozšířit si všeobecný přehled, získají mnoho nových poznatků, v neposlední řadě se učí vyhledávat, zpracovávat a dávat do logických souvislostí informace. Je to rozhodně užitečněji využitý čas u PC, než bezcílné bloumání ve virtuálním světě sociálních sítí či otupělé mnohahodinové hraní her. Mimochodem, nejúspěšnější třídy a jednotlivci z republikového finále se každoročně účastní několikadenního poznávacího zájezdu po Evropě, no není to dostatečnou motivací zkusit tuto soutěž? Přeji všem žákům bystrou mysl na krajském kole!

Mgr. Jan Pazourek

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Další fotografie ve fotogalerii.

 

Matematická olympiáda

17. dubna se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili okresního kola matematické olympiády. Nejvyšší umístění si vypočítal a plný počet bodů dosáhl Sebastian Ray ze 6.A. Gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů nejen v matematických soutěžích. Velká pochvala patří i dívkám ze šestého ročníku - Emě Zavadilové, Karolíně Válkové a Sabině Urbánkové, neboť získaly vysoký počet bodů a jsou úspěšnými řešitelkami. Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast v soutěži.

Ing. Ilona Mašterová

Matematická olympiáda

 

Mobilní dopravní hřiště v naší škole

V pondělí 16.4.2018 se k nám po roce vrátilo Mobilní dopravní hřiště. Pracovníci DDM Tábor přivezli značky a koloběžky, postavili v areálu školy pěkné dopravní hřiště.

Tato akce je určena pro 1. – 3. ročník v rámci výuky Prvouky. Odborný dozor nad dětmi převzali strážníci Městské policie Bechyně. Přes nevlídnost počasí se jednotlivé třídy prostřídaly v hodinových intervalech. Každá třída byla poučena o vybavenosti kola, správném nošení helmy. Ve skupinách žáci poznávali značky a odpovídali na dotazy strážníků. V praktické části se za dozoru projeli hřištěm, dodržovali pravidla silničního provozu. Akce se zdařila, počasí nám vydrželo bez deště. Děti si určitě odnesly nějaké vědomosti a dovednosti pro bezpečnou jízdu na kole po našem městě. Děkujeme strážníkům Městské policie za odborný dozor, trpělivost a vytvoření pohodové atmosféry.

 

Mgr. Petra Zelenková

Mobilní dopravní hřiště v naší škole

Další fotografie ve fotogalerii.

 

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Šk. psycholog 606 846 219
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Školní výlet VI.B (B jako Boží)
více
Naše obrazy v galerii Záliv
více