Akce školy

Výdej stravy ve školní jídelně od 18. listopadu 2020

Výdej stravy ve školní jídelně od středy 18. 11.

10. 45 – 11. 30  –  cizí strávníci

11. 35  -  třída 2. A

11. 50 – třída 1. A

12. 30 – 13. 15 – žáci na distančním vzdělávání – jídlonosiče