Akce školy

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 - včetně příloh k zápisu

Vzhledem k zavedeným mimořádným opatřením proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole, zápis bude pouze formální, neuskuteční se motivační část zápisu. Dítě bude při zápisu zastupovat jeho zákonný zástupce.
Zápis proběhne 3. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin v Základní škole Bechyně, Školní 293 (hlavní vchod), ale bude možno využít i jiných možností, jak materiály k zápisu do školy doručit.

Vzhledem k zavedeným mimořádným opatřením proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole, zápis bude pouze formální, neuskuteční se motivační část zápisu. Dítě bude při zápisu zastupovat jeho zákonný zástupce.

Zápis proběhne 3. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin v Základní škole Bechyně, Školní 293 (hlavní vchod), ale bude možno využít i jiných možností, jak materiály k zápisu do školy doručit.

 

Materiály k zápisu:

- Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020

- Zápisový list pro školní rok 2020/2021  Zápisní lístek 2020

- Žádost o odklad    Žádost o odklad školní docházky 2020

 

Vyzvednutí materiálů:

- materiály budou volně ke stažení na stránkách školy www.zsbechyne.cz  

- dále si je bude možno vyzvednout přímo od pondělí 23. 3. 2020 v Základní škole Bechyně, Školní 293 v pracovní době od 7:00 do 15:30 hodin (u dveří hlavního vchodu do školy, kde bude stojan s materiály k zápisu)

- materiály budou k vyzvednutí přímo u zápisu (nejméně vhodná možnost – budeme rádi, když materiály přinesete do školy již vyplněné)

 

Předání materiálů škole:

- při vlastním zápisu 3. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin v Základní škole Bechyně, Školní 293 (hlavní vchod do budovy)

- osobním podáním v kanceláři školy od 1. 4. 2020 do 3. 4. 2020 v pracovní době od 7:00 do 15:30 hodin (3. 4. 2020 pouze do 13:30 hodin)

- do uzamčené schránky u hlavního vchodu do budovy

- poštou s doručením od 1. 4. 2020 do 3. 4. 2020 na adresu Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně

- do datové schránky školy (ID DS: ig5mjk8) s doručením od 1. 4. 2020 do 3. 4. 2020 do 13:30 hodin

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail) na adresu info@zsbechyne.cz s doručením od 1. 4. 2020 do   3. 4. 2020 do 13:30 hodin

 

Průběh zápisu:

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Při zápisu 3. 4. 2020 každý zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží evidenční číslo, pod kterým bude dítě vedeno na hromadném rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zákonným zástupců, kteří využijí jiný způsob předání materiálů škole (poštou, odevzdáním v kanceláři školy v dřívějším termínu, dodáním do datové schránky), bude přidělené evidenční číslo sděleno školou telefonicky.

 

Zveřejnění výsledků zápisu:

Dne 13. 4 2020 bude na stránkách školy, na vstupu do školy a na nástěnce u Komerční banky zveřejněno hromadné rozhodnutí, kde budou přijatí žáci uvedeni podle čísel.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou požadovat odklad povinné školní docházky, by měli do konce dubna 2020 doručit do školy doporučující posouzení odkladu školským poradenským zařízením a doporučující posouzení dětského lékaře.

 

Cílem obou škol je, aby zápis všech dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad, proběhl do 3. 4. 2020.

 

V Bechyni, 19. 3. 2020                        

Mgr. MilanPetr, ředitel školy