Základní škola Bechyně

Oslavili jsme padesát let naší školy
(1964 - 2014)

Malé zamyšlení nad výročím školy.

Oslavili jsme padesát let naší školy <br>(1964 - 2014)

Uplynulo právě 50 let od chvíle, kdy byla slavnostně otevřena nová školní budova v Bechyni. 

Od té doby škola vychovala a vzdělala řadu  žáků, kteří našli uplatnění v mnoha profesích. Řada z nich vystudovala vysoké školy a stala se ve svých oborech uznávanými odborníky. Poděkování za to patří především všem kvalitním učitelům, kteří v průběhu uplynulých let na naší škole působili, i těm, kteří na ní působí dnes, za jejich obětavost, trpělivost, za trvalou snahu probouzet u mladé generace touhu po vědění.

Už padesát let se otevírají během školního roku každé ráno dveře školní budovy a žáci přicházejído školy. Někteří s radostí, někteří spíše s obavami o to, co je dnes ve škole čeká.  Tyto pocity se sice za těch padesát let mnoho nezměnily, avšak udála se řada důležitých změn, které si chceme v této knížečce připomenout. Tyto změny se týkají nejen školních budov, ale hlavně systému vzdělávání. Klasické osnovy byly nahrazeny školním vzdělávacím programem „Nová škola – brána do života“.

Přibyla výuka některých předmětů, velký rozvoj zaznamenala didaktická a výpočetní technika. Role učitele však je stále nezastupitelná a práce učitelů je čím dál víc náročnější.

Poměrně nerad jsem opouštěl svou „židli ve sborovně“. Výborný kolektiv učitelů, který na této škole vždy byl, mi nejednou velmi pomohl při řešení školních i osobních problémů. Jedině s vědomím, že se na ně vždy mohu spolehnout, jsem přijal místo ředitele školy a požádal o právní subjektivitu školy. To sice znamenalo více zodpovědnosti, ale také více „volnosti“ při řízení školy.

Dnes mají podle zákona všechny školy právní subjektivitu, ale ona „volnost“ se postupně vytratila při vyplňování různých hlášení, hodnocení a spousty podobných formulářů. Rychle jsem se přesvědčil o pravdivosti tvrzení, že: „Ředitel může za všechno.“ Musel jsem řešit mezi jiným stav budov, učeben, lavic ve třídách, starat se o to, zda teče voda a netečou střechy (nebo naopak), zda je ve škole teplo, nebo aby ho zase nebylo příliš. Ale věřte, že jsem to dělal rád, neboť tato škola mi přirostla k srdci nejen jako žáčkovi ve čtrnácti letech,  ale také později jako učiteli a řediteli.

Prvořadým úkolem ředitele však zůstává zajištění výchovy a výuky všech žáků školy, což samozřejmě nelze uskutečnit bez výborné práce učitelů. Odměnou za tuto práci jsou pak úspěchy žáků při celorepublikovém testování škol, nebo výborné výsledky v soutěžích a olympiádách. A tak chci závěrem poděkovat všem učitelům za jejich obětavou práci. Těm „starším“, kteří mne učili a naučili „ Jak se stát ředitelem školy“, a také těm, kteří dnes ve škole pracují a pomáhají mi v mé práci. Ano, oslovuji Vás všechny, kteří jste měli nebo máte s naší školou něco společného.

Oslovuji vás jménem všech, kteří za 50 let školy stáli na druhé straně katedry. A nebylo nás málo! Někteří učitelé se školou jen mihli, jiní se školou spojili celý život.

Část nás poznalo školu z obou stran katedry, část stála pouze za naší katedrou, část stojí před tabulemi jiných škol. Věřím však, že čas a život zanechal ve Všech myslích pouze ty pěkné, humorné a laskavé vzpomínky. A tak všem vzkazuji, byli jsme tu pro Vás rádi. Rádi jsme s Vámi absolvovali všechny ty výlety, lyžařské kurzy, exkurze, branné dny, soutěže, sportovní klání nebo akademie, které patří ke školnímu životu. Se zájmem jsme sledovali Vaše další osudy, radovali se z vašich úspěchů. Rádi jsme říkali:,, To byl náš žák.“ Rádi se s vámi setkáváme na absolventských srazech, rádi s vámi vzpomínáme. Vám Všem přeji hodně zdraví, spokojenosti, optimismu a zdaru. Brzy na viděnou.

Přeji proto škole do dalších let, aby měla pozorné, pilné a vnímavé žáky, profesionálně zdatné, kreativní a zapálené učitele a příjemné, inspirující školní prostředí.

 

Mgr. Jan Pekař

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Šk. psycholog 606 846 219
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Youtube kanál Facebook školy Flickr
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Vánoční focení žáků I. stupně
více
Děti do bruslí
více
Sběr bylin, pomerančové a citronové kůry
více
Život na farmě
více
Zahájení kroužků
více
Šachový kroužek školní rok 2017-2018
více
Začátek školního roku v 1.A
více
Zábavné odpoledne 7.A
více
Informace ke kroužkům na rok 2017-2018
více
Akce pro 9. ročník
více
Pokyny k užívání telefonních linek do sboroven
více
Denní rozvrhy tříd 2017/2018
více
Zima v 1.B
více
Kalkulace obědů
více
Den výživy - projekt 9.A
více
Projektový den - Den zvířat
více
Spolupracujeme, nově, s psychologem!
více
Tělocvična v novém!
více
Příroda jižní Afriky
více
První školní den
více
Občerstvení
více
Zahájili jsme nový školní rok!
více
Aktuální pravidla pro stravování.
více