Základní škola Bechyně, Školní 293

Proběhlo dříve

Adventní zpívaní na 1. stupni

Už léta dodržujeme tradici adventního zpívání u stromečku. Každé pondělí zapálíme jednu svíčku a zazpíváme si jednu známou koledu. Poslední den před prázdninami nám zahrají šikovná děvčata na flétnu, doprovodí nás při zpěvu. Touto malou besídkou se rozloučíme se uplynulým obdobím adventu a můžeme se těšit na Štědrý den. 

Petra Zelenková

Adventní zpívaní na 1. stupni

Adventní zpívaní na 1. stupni

 

Olympiáda v českém jazyce

Dne 18. prosince se pět žáků z osmé a deváté třídy zúčastnilo školního kola olympiády v českém jazyce.  V letošním roce jde již o 44. ročník a naši žáci se vždy zúčastnili jak kola školního, tak i okresního. Olympiáda se skládá ze dvou částí. V první části píší žáci vědomostní test a ve druhé vlastní slohovou práci, která se letos jmenovala: ,, Stalo se to minulý týden“ . Obou částí se nejlépe zhostila Aneta Jílková z 9. A, a tak olympiádu vyhrála. Na druhém místě se umístila Adéla Lopraisová, a protože je letos v osmé třídě, byl to velmi pěkný výsledek. Jako třetí skončil Lukáš Novotný z deváté třídy. Nezbývá než popřát vítězkám hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne v Táboře.

 

Ukázka vítězné slohové práce:

Minulý týden se to stalo. Potkal jsem ji. Tu dívku, o které každý mluvil. Tak klidně kolem mne prošla, když jsem šel nakoupit. Její blonďaté kadeře se spokojeně houpaly ve větru. Oči měla jako dvě studánky, které jen tak nevyschnou. Všichni o ní mluvili jako o zázraku. Spolužáci, učitelé i moje babička. Však já tomu uvěřit nechtěl. Nikdy bych nevěřil, že něco tak něžného a klidného může existovat. Znal jsem to jen z knížek a filmů. Maminka o tom vyprávěla pořád. Srdce se nemělo daleko k tomu, aby mi vyskočilo z hrudi. Hlava se mi celá točila. Nohy i ruce se mi třásly. Divil jsem se, že jsem se na nohou udržel. Ten pocit jsem nikdy nezažil. Klidný, příjemný a zároveň tak strašlivý. Chtěl jsem utéci a zároveň jsem chtěl zůstat a dozvědět se více. Dámy a pánové, minulý týden jsem se skutečně zamiloval!

 

Olympiáda v českém jazyce

Čerti ve výtvarné výchově

Výtvarná výchova ve 3.A

Čerti ve výtvarné výchově

Výtvarná výchova ve 4.A

Čerti ve výtvarné výchově

Výtvarná výchova ve 2.A

Čerti ve výtvarné výchově

Výtvarná výchova ve 2.B

Čerti ve výtvarné výchově

 

Vánoční dílničky 2017

7. prosince se opět po roce uskutečnily tzv. „Dílničky“. Akce byla hojně navštívená rodiči, prarodiči i žáky naší školy. Myslím si, že se „Dílničky“ povedly, že šlo o velice pěknou akci.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli – učitelkám a učitelům, vychovatelkám, rodičům i žákům školy.

Všichni, kteří se pustili na jednotlivých stanovištích do výroby vánoční výzdoby, měli ze své práce jistě radost.

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Vánoční dílničky 2017

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

 

Děti do bruslí

I letos se žáci naší školy zúčastnili akce „Děti do bruslí“. Jezdí do Soběslavi, kde se jim věnují profesionální instruktoři a trenéři bruslení. Převážná většina dětí základy pohybu na bruslích zvládla a já věřím, že tyto základy budou i nadále rozvíjet. Dnes na závěr kurzu po zásluze dostaly všechny děti od místostarosty pana ing. Jiřího Rejlka a ode mě diplomy, které jim uvedené okamžiky budou připomínat.

   Mgr. Jaroslav Matějka

                                                                                                     ředitel školy

Děti do bruslí

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Milkuláš v naší škole

Nachýlil se adventní čas a s ním přišel do naší školy opět Mikuláš s anděly a čerty. Dnes prošli celý 1. stupeň, některé děti statečně odříkaly básničku, některé děti slíbily úplně všechno  a všechny děti samozřejmě dostaly drobný dárek.

Opět jedna zdařilá akce a já děkuji všem, kteří se na ní podíleli.

 

                                                                                              Mgr. Jaroslav Matějka

                                                                                                     ředitel školy

Milkuláš v naší škole

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

 

Vesmír - projekt 5.A

Konečně nastal 23 listopad 2017, děti se na tento den velmi těšily. Již od rána probíhal na naší škole projektový den - VESMÍR. V dopoledních hodinách jsme si povídali o vzniku vesmíru a naší Sluneční soustavy, žáci si z domova přinesli předem vypracované referáty. Poté následovala projekce na interaktivní tabuli.

Po jejím ukončení začal hlavní program - výroba Sluneční soustavy z polystyrenových koulí různých velikostí. Žáci pracovali velmi pěkně, práce se jim dařila a výsledkem je nádherná pomůcka do hodin přírodovědy nebo zeměpisu.

Následující den jsme projekt zakončili výletem do Planetária v Českých Budějovicích. Čekal nás tu opravdu zajímavý program. Viděli jsme krátký dokumentární film a poté jsme si mohli prohlédnout noční oblohu, kde se nad námi otáčely hvězdy i planety.

Myslím, že se nám projektový den skutečně povedl a žáci byli velmi spokojeni.

Jan Morkes

Vesmír - projekt 5.A

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

 

Mikulášská laťka

Karolína Mášková vyhrála Mikulášskou laťku výkonem 160 cm v kategorii starších žákyň. Blahopřejeme Karolíně Máškové k vítězství a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mikulášská laťka

Pohádková cesta za Slabikářem

Pohádková cesta za Slabikářem

aneb Jak jsme ke Slabikáři přišli

V 1. A proběhl 15.11. projektový den, který jsme si společně bezvadně užili. Cílem projektu bylo zopakovat již probrané učivo a posunout se zase o krůček dál ve čtenářských dovednostech. Prvňáčci předvedli, že jsou už velcí školáci a své nabyté znalosti zúročili při boji o tři kouzelné klíče, které jim otevřely truhlu s pokladem. A co jiného je pro prvňáčky poklad, než jejich první knížka (SLABIKÁŘ), která je provede zbytkem školního roku a pomůže jim získat titul „Malého čtenáře.“

A proto: „ Musím vás, děti, všechny moc pochválit. Byly jste pilné a odvážné, poctivé a trpělivé a to každý nedokáže. Neumět nic, o nic se nesnažit, to je snadné. To umí každý. Ale něco se naučit, snažit se a pilně pracovat, to zaslouží odměnu a tou je pro vás váš SLABIKÁŘ.“

Třídní učitelka Marie Kodadová

Pohádková cesta za Slabikářem

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbalový turnaj k 17.listopadu

Pátek 17. listopadu si žáci bechyňských škol připomněli florbalovým turnajem. Své dovednosti v tomto sportu si porovnalo 7 družstev z obou stupňů základních škol. Za hlasitého povzbuzování hráči předvedli velmi pěkné výkony, které byly odměněny hodnotnými cenami pro všechny zúčastněné.

A jak to vše dopadlo?

Kategorie 1:

1. Ministři

2. Bossové z Bechyně

3. Tygři

 

Kategorie 2:

1. Autíčka GTX 007

2. FC Blaženky

3. Staráci

4. Špunti

Mgr. Milan Petr

Florbalový turnaj k 17.listopadu

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

 

 

 

Národní testování žáků 9. ročníků

Národní testování 9. tříd

Žáci 9. tříd se zapojili do Národního testování 9. tříd pořádané společností Scio. Žáci si ověřili své vědomosti v celorepublikovém srovnávacím testování, které zahrnuje test z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecné studijní předpoklady (OSP). Tak jako při přijímacích zkouškách na střední školy se nepoužívají kalkulačky, ani při testování se nesmí používat žádné pomůcky. Žáci měli možnost vyzkoušet si nanečisto testy, které jsou podobné přijímacím zkouškám, vyzkoušeli si pracovat v časovém limitu, orientovat se v textu a pozorně číst zadání. Díky celosvětově používanému testu obecných studijních informací žáci získali informaci, jaké jsou jejich studijní předpoklady, jak využívají svůj studijní potenciál. Toto vše napomůže žákům správně zvolit své další studium a rozhodnout se o vhodné střední škole.

Ing. I. Mašterová

Národní testování žáků 9. ročníků

 

Kreslíme podle Emmy Srncové

Ukázka výtvarných prací z hodin výtvarné výchovy 9. B.

Kreslíme podle Emmy Srncové

Naše město očima dětí

Když se vracíme po dovolené zpět do našeho města a ocitneme se na mostě, každý z nás otáčí hlavu vlevo, kde se nám naskytne malebný pohled na panorama našeho města klenoucího se nad řekou. Potěší nás pohled na klášter a jeho zahrady, na řeku Lužnici a přírodu, která ji obklopuje.

Když jdeme na procházku přes dva mosty, každý z nás se zastaví nad Zářečím a pokochá se pohledem na zámek na skále.

A když dojdeme na náměstí a rozhlédneme se, máme nejen radost, že procházka je za námi, ale jsme spokojeni, jaké máme pěkné náměstí s typickým kostelem.

A tak i ve výtvarné výchově jsme si našli nejen současné fotografie, ale i staré snímky, jak naše město vypadá a vypadalo a rozhodli se jej namalovat.

Každá třída zpracovávala téma jiným způsobem. Šesté třídy pracovaly se siluetou staveb a dokreslovaly šípkové keře. Sedmáci nechali naše historické stavby odrazit v řece Lužnici a osmé třídy pracovaly ve skupinách, aby vznikl veliký nástěnný obraz. Naši nejstarší dostali úkol nejtěžší, a to udělat návrh na obal ,,Bechyňských oplatek.“

Práce jsme si vystavili ve vestibulu školy a sklidili jsme od prohlížejících pochvalu.

Žáci 2. stupně

Naše město očima dětí

 

Další fotografie ve fotogalerii.

Národní testování žáků 9. ročníků

Žáci 9. ročníků si ověří své vědomosti v národním testování žáků 9. ročníků. Testování zahrnuje matematiku, český jazyk, anglický jazyk a obecné studijní předpoklady. Tak jako při přijímacích zkouškách na střední školy se nepoužívají kalkulačky, ani při testování se nesmí používat žádné pomůcky.  Všem přejeme hodně úspěchů.

Národní testování žáků 9. ročníků

 

Veršujeme

Projekt žáků 8 .A : ,,Veršujeme “

Básnička je pro nás, žáky, vždy těžkým oříškem. Důvodem je to, že je moc nečteme, a proto jim ani nerozumíme. V minulém týdnu jsme měli projekt: ,, Veršujeme“ , kde jsme měli možnost si zopakovat, co již umíme a něco  se přiučit, ale i vyzkoušet. Hledali jsme rýmy na zadaná slova, tvořili jsme  verše, vymýšleli jsme si celé sloky podle různých druhů rýmů. Pracovali jsme ve skupinách, a tak jsme se některým veršům i zasmáli. Konečným výsledkem byly básně na téma : „Naše město“. S tímto tématem jsme pracovali i ve výtvarné výchově, kde jsme kreslili ilustraci a iniciálu k naší básničce.

Hotové práce jsme si vystavili ve vestibulu pavilonu, aby se mohli podívat na naše snažení i naši spolužáci.

žáci 8.A

Veršujeme

Veršujeme

Další fotografie ve fotogalerii.

 

 

 

Den výživy

Den výživy – projekt 9.A a 9.B

16. října se každoročně slaví světový Den výživy. Rozhodli jsme se, že si i my tento den připomeneme, a i když trochu teorie přece jen bylo, pojali jsme ho s devátými třídami hlavně prakticky. Nejdříve si všichni protáhli těla při power joze společně s  lektorkou Romanou Hlavničkovou a potom si zdravě a také dobře uvařili. Na jídelním lístku byla například dýňová polévka, banánové muffiny, zeleninový salát s kuskusem, humus a smoothie. Po dobré svačině přišla na řadu vědomostní část, při které žáci prezentovali své práce na zadaná témata, s úspěchem uplatnili získané vědomosti v křížovkách a nakonec ve vědomostním souboji 9.A x 9.B. A jak to nakonec dopadlo? Zvítězili všichni, nad svou leností, nad předsudky o zdravém jídle a vůbec sami nad sebou.

M.Kodadová a J.Radvanová

Den výživy

 

Den výživy

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Děti do bruslí

Děti do bruslí

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Život na farmě

 

Návštěva jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích

V muzeu jsme absolvovali vzdělávací program o zpracování obilí. Vyzkoušeli jsme si mlácení cepem, čištění obilí od plev, šrotování, mletí obilí na kamenném ručním mlýnku. Z mouky, kterou jsme semleli, vzniklo těsto na výborné placky. Placky jsme si uplácali, paní průvodkyně nám je upekla a s chutí jsme je všechny snědli.

Pomáhali jsme s přípravou krmení pro drobná zvířata (slepice, kachny husy). Krmili jsme králíky a hlavně jsme je dlouho hladili po jemném kožíšku. Na závěr jsme se vyřádili na balících slámy a sena, prolezli jsme veškeré traktory na dvoře muzea. Moc se nám tam líbilo.

Život na farmě

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Vernisář Dr. Jaromíra Matouška

 

Vernisář Dr. Jaromíra Matouška

Vernisář Dr. Jaromíra Matouška

Další fotografie naleznete ZDE.

 

Zábavné odpoledne 7.A

Odpolední akce v 7. A

 V pátek 8. září pro nás páni učitelé připravili akci pod jménem „Netradiční sporty v 7. A“. Mohli jsme se zúčastnit soutěží a tak soutěžit o diplomy, které jsme před akcí sami vytvořili. Také jsme vyzkoušeli chůzi na chůdách nebo slalom po slepu, ale i jiné aktivity. Po dokončení všech sportů bylo vyhlášení, jak jednotlivé soutěže dopadly. A na konec skvělého dne jsme si opekli nějaký ten buřtík nebo klobásu.

                                                                                                                                   Šárka Vostoupalová, 7. A

 

Zábavné odpoledne 7.A

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Začátek školního roku v 1.A

 Pondělí 4. září - začátek nového školního roku 2017-2018.

Nejmladší prvňáčky, jejich rodiče i prarodiče odvedli žáci a žákyně devátého ročníku do jejich nového prostředí – třídy 1. A. Během první hodiny ve škole se děti seznámili s třídní učitelkou, pozdravit a přivítat je přišel pan starosta a vedení školy. První školní den třída zakončila společným fotografováním s třídní učitelkou i rodiči. A nyní už dětem začne každodenní práce, povinnosti ale i zábava v novém kolektivu. Tak ať se jim na naší škole líbí.

                                                                                                               Vedení školy

 Začátek školního roku v 1.A

Začátek školního roku v 1.A

 

Další fotografie naleznete v galerii.

Začátek školního roku v 1.A

V tomto školním roce jsme v 1.A přivítali 19 žáčků.

Přejeme žákům i rodičům hodně úspěchů!

 

Začátek školního roku v 1.A

Začátek školního roku v 1.A

Další fotografie naleznete v galerii.

Zahradní slavnost

8. června se na naší škole pod taktovkou 9. A uskutečnila „Zahradní slavnost“.
Všichni vystupující žáci dokázali, že jsou šikovní, kreativní, že dokáží pobavit sebe i jiné.
Žákům za to děkuji, děkuji samozřejmě i vyučujícím, kteří se nácviku a na organizaci celé akce podíleli.

Mgr. Jaroslav Matějka
ředitel školy

2017 Zahradní slavnost

Zahradní slavnost - video

Atletická olympiáda - první stupeň

2017 Atletická olympiáda první stupeň

Atletická olympiáda 2017

Fotoalbum:

2017 Atletická olympiáda

Video:

Sebastian Ray vítězem okresní Pythagoriády

Výrazného úspěchu v matematické soutěži Pythagoriáda dosáhl žák 5.A třídy Sebastian Ray. V okresním kole obsadil první až druhou příčku z celkového počtu 77 počtářů pátých tříd. Dosáhl plného počtu bodů, což se podařilo pouze dvěma soutěžícím.

Kromě Sebastiána reprezentovali naši školu ještě Matěj Kadlec a Ema Zavadilová z 5.B a Karolína Válková se Sabinou Urbánkovou z 5.A. Všichni naši počtáři se vesměs umístili v první polovině startovního pole. Všem zúčastněným páťákům děkujeme za jejich výkony a Sebastianu Rayovi gratulujeme k velkému matematickému úspěchu.

Mgr. MgA. František Oplatek
 

2017 Sebastian Ray vítězem okresní Pythagoriády

Spolupracujeme, nově, s psychologem!

Spolupracujeme, nově, s psychologem!

Podrobnosti, konzultační hodiny ZDE!

Adaptační kurz 6.A

Kemp Řepeč 7. 9. – 9. 9. 2016

  Adaptační kurz byl pro nás žáky 6. A velice zábavný, legrační a hlavně poučný. Znali jsme se už dlouho, ale na tomto kurzu jsme se seznámili a skamarádili mnohem více.
Naučili jsme se spolu komunikovat, důvěřovat si a vážit si jeden druhého. Myslím si, že na adaptační kurz nikdo z nás nikdy nezapomene.
A právě za to bychom měli poděkovat pánům učitelům M. Petrovi a F. Oplatkovi, že nám poskytli tak skvělý zážitek.

                                                                                                Šárka Vostoupalová, 6.A

Adaptační kurz 6.A

Více fotografií ZDE

Slideshow ZDE

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Šk. psycholog 606 846 219
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Youtube kanál Facebook školy Flickr
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Veselé zoubky
více
Okresní přebor - silový čtyřboj
více
Úspěch v matematické soutěži O cenu akademika Bohumila Bydžovského
více
Informační schůzka k plavání
více
Sférické kino
více
Změna školního řádu- dodatek č.3
více
Vši ve škole
více
Informatika v novém
více
Druhý pohádkový den v 2.B
více
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce v roce 2017/2018
více
Lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou
více
Pec po Sněžkou 2018
více
Adventní zpívaní na 1. stupni
více
Beseda se spisovatelkou M. Fišarovou
více
Olympiáda v českém jazyce
více
Čerti ve výtvarné výchově
více
Pohádka 2.B
více
Vánoční dílničky 2017
více
Děti do bruslí
více
Vesmír - projekt 5.A
více
Kalkulace obědů
více
Spolupracujeme, nově, s psychologem!
více