Základní škola Bechyně

Aktuality

Začátek školního roku 2016 - 2017

 

Ve čtvrtek 1. září budou mít všechny třídy pouze 1 vyučovací hodinu. V pátek 2. září bude mít 1. ročník 2 vyučovací hodiny, 3. – 5. ročník 3 vyučovací hodiny, 6. – 9. ročník 4 vyučovací hodiny.

Od pondělí 5. září bude vyučování probíhat podle platného rozvrhu pro školní rok 2016/2017.

Připomínáme všem rodičům, žákům i cizím strávníkům, že z technických důvodů školní jídelna 1. a 2. září nevaří.

 

Nová pravidla pro stravování ve školních jídelnách

 

Školní jídelna – oznámení

 

Oznamujeme všem strávníkům,

že stravovna ZŠ Bechyně, Školní 293

nebude z technických důvodů vařit ve dnech 1. a 2. září 2016.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                             

Mgr. Jaroslav Matějka

                                                                                                      ředitel školy

Projekt KNIHA NÁS BAVÍ

V předposledním školním týdnu absolvovali žáci 4. A dvoudenní projekt s názvem Kniha nás baví.

Celé dva dny včetně domácí přípravy se věnovali jedné knize, kterou v současné době doma čtou. Uvědomili si literární žánr knihy, cílovou adresu čtenářů, hlavní části knihy.  Z historického hlediska se zabývali vznikem psaných textů v době před a po vynálezu knihtisku. Zkusili si vytvořit část své vlastní knihy a nakreslit její ilustraci. Projekt tedy propojil český jazyk, vlastivědu a výtvarnou výchovu.

Ačkoliv projekt proběhl v samotném závěru školního roku, všichni žáci jej vzali jako zábavné zpestření posledních školních dní. 

Mgr. MgA.  František Oplatek

Pasování na čtenáře žáků z 1.A

Odpoledne 15. 6. 2014 v příjemném prostředí městské knihovny, sešli se k slavnostnímu pasování chlapci a děvčata z 1.A  s rodiči, paní knihovnice, paní učitelka a pan ředitel. Z pohádkové říše dorazil pan král.

Naši prvňáčkové museli před králem i publikem prokázat, že dovedou číst. Všem se čtení  povedlo, publikum je pochválilo. Následovala slavností přísaha na čtenářský řád a pasováním pohádkovým mečem na Rytíře čtenářského řádu.

Slavnostní pasování je zakončení dlouhé, úmorné a vysilující práce prvňáčků, kteří v září poprvé vstoupili do budovy školy a začali se učit číst, psát a počítat. Je to i zásluha trpělivých, obětavých a důsledných rodičů a prarodičů, kteří se svými malými čtenáři cvičili, pilovali a občas i bojovali o dokonalejší čtení.

Rytíři obdrželi svoji první knihu, řád  a od paní knihovnic ještě bezplatnou průkazku do knihovny.  Doufám, že to pro mnohé z malých čtenářů bude lákavou motivací ke čtení knih.

Kniha je kamarád, ať je papírová nebo elektronická. Najdete v ní mnoho pěkného, zábavného i dobrodružného, trochu vás poučí a rozšíří váš svět. 

Děkuji za spolupráci městské knihovně pod Kulturním střediskem, panu řediteli Ondřichovi, paní Houdkové a Švadlenové, rodičům a vedení školy.

Mgr. Petra Zelenková

F O T O G R A F I E

 

Školní akademie


Školní akademie

Jako každým rokem, tak i letos se s námi rozloučil devátý ročník školní  akademií. Letos se uskutečnila pod názvem : „Zhasněte odcházím !“ A protože Tereza Mikšovská má v oblibě psaní do šuplíku, tentokrát napsala pro své spolužáky scénář nejen plný hororových scén,  ale zároveň i výchovný. A tak jsme se v kulturním domě nejen pobavili, zabáli, ale i zavzpomínali a někteří i zamysleli.

Za pěknou akademii patří našim deváťákům poděkování a přání, ať drží partu i ve svých nových třídách, do kterých přijdou v příštím školním roce. Vždyť není nic hezčího, než na školu a spolužáky vzpomínat s úsměvem a v dobrém.

Mgr. M. Borková

 

Turistický kroužek 2015 - 2016

I v letošním školním roce byl na naší škole otevřen turistický kroužek.  Scházeli jsme se každou lichou středu v měsíci a navštívili mnoho zajímavých míst v Bechyni a okolí.

A kde jsme byli?  Vyrazili jsme do Bežerovic, na Hutě, Lišky, Prádlo, do Hvožďan, Pouště a na radětickou rozhlednu.  Navštívili jsme výstavu v zahradnictví U Benešů,  ZOO Tábor a dokonce jsme si byli zahrát bowling v restauraci na Kameňáku.

Při našich výpravách jsme zažili mnoho legrace a poznali krásná místa turistické oblasti Toulava. A i když tady žijeme už léta, pokaždé jsme objevili něco nového!!

                                                                                                                    Mgr. Jitka Radvanová

F O T O G R A F I E

 

Recykláček 2015 - 2016

V letošním školním roce se naše škola již pošesté zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásila společnost Austrian Recycling s. r. o.. Celkem jsme nasbírali 10,63 tun a získali částku 15 945 korun. Všem, kteří se do sběru papíru zapojili děkuji.

Kontejner je umístěn za vchodem do 2. pavilonu školy.

Mgr. Jitka Radvanová

PROJEKT TŘÍD 7. A a 7. B – DEN KVĚTŮ

Ve středu 25. května žáci sedmých tříd přišli do školy oblečeni v květinových vzorech a s květinou v ruce. Tento den výuka neprobíhala podle rozvrhu, ale věnovali  se tématu  květy.  V úvodu projektu si žáci připravili výstavu květin, poté měli krátkou prezentaci na zástupce krytosemenných (kvetoucích) rostlin. V dalších hodinách se věnovali laboratorní práci a vyšívání.

Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili, že květy nejsou v přírodě jen na ozdobu, ale že mají mnoho dalších funkcí. Při vyšívání se mimo jiné učili i velké trpělivosti.

Mgr. Jitka Radvanová

F O T O G R A F I E

 

Oslavy příjezdu Karla IV.

V pátek 20. května oslavily děti z naší školy 700 let od narození českého krále a císaře Karla IV.

Oslavy příjezdu Karla IV.A nutno říci, že jeho příjezd s manželkou Blankou byl velkolepý. Samotný král Bechyni nikdy nenavštívil, a proto jsme si ho užili alespoň po sedmi stech letech. Po jeho příjezdu jej přivítal samotný arcibiskup Arnošt z Pardubic se svojí družinou. Kejklíři sehráli na počest krále lechtivou hru z jeho manželského života. Nechyběly  ani rytířské turnaje, kde si zabojoval i samotný král.  O jeho zdraví se modlil na kolbišti nejen kněz, ale i jeho manželka. Středověká kuchyně nachystala pro všechny chutné lívanečky  sypané skořicí, nechyběly ani marcipánové cukrovinky. Probíhaly řemeslnické trhy, dílna písařská, košíkářská, hrnčířská.

Počasí nám přálo, turnaje probíhaly  v plném proudu, hodování jsme si všichni užili, král byl se svými poddanými spokojen.

A tak nezbývá než zvolat: ,, Ať žije král a za dalších sto let  nashledanou.“

Mgr. Milena Borková

F O T O G R A F I E

 


 

Otevření dětského hřiště

Dětské hřiště – zatěžkávací zkouškaDne 5. května 2016 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště u naší školy.

Slavnostní akce se zúčastnili za Nadaci ČEZ, která hřiště sponzorovala částkou 150.000,- Kč, pan František Lust, za JETE Temelín pan Petr Šuléř a paní Eva Novotná, za město Bechyně starosta města ing. Pavel Houdek a místostarosta ing. Jiří Rejlek, za zhotovitele René Hartl, za vedení školy Mgr. Jaroslav Matějka a Mgr. Milena Borková a další učitelé školy a vychovatelky školní družiny a samozřejmě žáci naší školy, kteří se hřiště nemohli dočkat.

Věříme, že hřiště bude našim žákům dlouhodobě sloužit a zároveň děkujeme Nadaci ČEZ za sponzorský dar, bez kterého bychom tuto akci nemohli zrealizovat.

 

Mgr. Jaroslav Matějka - ředitel školy

Otevření dětského hřiště

F O T O G R A F I E

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK NA SRNÍ

Naše škola se v posledním dubnovém týdnu opět zúčastnila intenzívního plaveckého výcviku v šumavském hotelu Srní. A jako v letech minulých, i letos jsme byli s výcvikem i pobytem velmi spokojeni. Jak již uvedl pan ředitel, který se za námi přijel podívat, ubytování i stravování bylo opět na výborné úrovni, plavčíci tradičně milí, voda v bazénu příjemná. 

Největším kladem (a součastně i cílem) celého týdenního pobytu je fakt, že se všechny naše děti výrazně zdokonalily v plavání a některé se plavat naučily takřka „od nuly“. Za vše hovoří výsledky závěrečného plaveckého testování, kdy se neobjevil žádný neplavec, a naopak převážná většina dětí splnila úroveň „Delfín“, který požaduje uplavání 400 metrů.

K závěrečnému velmi kladnému hodnocení celého týdne je třeba připojit velkou pochvalu pro všechny děti za bezproblémové chování, sportovní snahu i statečné překonávání večerní „stýskavky“. Jediným problémem bylo překvapivé skutečně zimní počasí, které nám sice znemožnilo delší vycházky po okolí, na druhé straně – kdo by si nechtěl na samotném sklonku dubna ještě užít pořádnou koulovačku…?                                          

Za pedagogický doprovod Mgr. MgA. František Oplatek 

F O T O G R A F I E

 

VÝRAZNÝ ÚSPĚCH NAŠICH RECITÁTORŮ S POSTUPEM NA REPUBLIKU

VÝRAZNÝ ÚSPĚCH NAŠICH RECITÁTORŮ S POSTUPEM NA REPUBLIKULetošní krajské kolo v recitaci se konalo v Českém Krumlově a naši školu reprezentovali tři recitátoři – Sebastian Ray ve druhé kategorii, Václav Filip ve třetí kategorii a Jolana Rayová v kategorii čtvrté. Je velmi potěšující, že všichni naši žáci zaznamenali výrazný úspěch – Sebastian i Vašek získali za svůj výkon čestná uznání, která je řadí k nejlepším recitátorům v kraji.

Po dlouhých letech se navíc podařilo žákyni naší školy – Jolaně Rayové – ve své kategorii zvítězit a vybojovat postup do celorepublikového kola, které se bude konat v červnu ve Svitavách.

Jolaně Rayové upřímně gratulujeme a přejeme úspěch v národním kole. Všem recitátorům pak patří dík za výbornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. MgA. František Oplatek

 

Výstava keramiky v penzionu „Mlýn na Prádle“

V příjemném stylovém prostředí penzionu „Mlýn na Prádle“ již potřetí vystavuje ZŠ Bechyně, Školní 293 práce dětí z keramického kroužku při školní družině.

Majitel penzionu, pan Jan Cihla, srdečně zve všechny zájemce, aby se přišli potěšit světem pohádkových bytostí viděných očima našich školáků. Výstava potrvá do konce září tohoto roku.

Dáša Půlpytlová - vychovatelka ŠD

F O T O G R A F I E

 

Florbalové ohlédnutí

V měsíci květnu si florbaloví nadšenci v tomto školním roce naposledy zahrají florbal v tělocvičně naší školy. Do florbalového kroužku při centru sportu chodilo na prvním stupni 30 žáků, na druhém pak 28 dětí. Nejen kromě tréninku v ovládání balonku a florbalové hole, si žáci pravidelně mezi sebou zahráli a výběry v jednotlivých kategoriích reprezentovali naší školu na okresních přeborech škol táborského okresu. A to velmi úspěšně.

Žáci prvního stupně a výběr šesté se sedmými třídami svou kategorii vyhráli, osmička s devítkou skončili těsně za stupni vítězů čtvrtí. Děvčata se teprve rozkoukávají, a tak si na své výsledky musí ještě nějakou chvíli počkat.

Na škole též proběhly dva celodenní turnaje. Tradiční turnaj žáků bechyňských škol k výročí 17. listopadu a otevřené dvoudenní velikonoční klání „O pohár města Bechyně“. Výběr prvního stupně získával zkušenosti i na dubnovém turnaji v nedalekém Ševětíně.

Kroužek bude pokračovat i v dalším školním roce 2016-2017. Tak to je malé ohlédnutí za školní florbalovou sezónou a od října hurá mezi mantinely!

 

Za florbalový kroužek při centru sportu Mgr. Milan Petr 

Fotografie z jednotlivých akcí jsou ve fotogalerii na stránkách naší školy.

 

 

Poznávací zájezd do Vídně očima dětí

Dne 3.5. se naše škola zúčastnila exkurze do Vídně. Naší první zastávkou byl zámek Schönbrunn.  Byl opravdu nádherný. Dříve zámek sloužil jako letní sídlo Marie Terezie a dalších Habsburků. Zámek má 1440 místností a patří k němu také překrásná Neptunova fontána. Po procházce nádhernými zahradami jsme odjeli do centra Vídně.    Eva

Zde jsme navštívili Hofburg, bývalé zimní sídlo Habsburků, kde dnes má svou kancelář   rakouský prezident. Za Hofburgem jsme si prohlédli staré vykopávky z dob Římanů a navštívili jsme stáje lipicánů. Po té jsme přesunuli k hotelu Sacher a Opeře.    Markéta

Pak jsme šli do Dómu sv. Štěpána. Po II. Světové válce téměř shořel a nyní je zrekonstruován do původní podoby. Jeho střecha je prý vytvořena z asi 250 000 barevných tašek.     Petr                                                               

Po krátkém rozchodu jsme se vydali k dalšímu zajímavému objektu a tím byl Hundertwasserhaus a pak navštívili Kunst Haus, kde jsme obdivovali zajímavou architekturu a výtvarné nadání autora Hunertwassera.   Jolana

Prater, který jsme navštívili jako poslední, byl nejlepší ze všeho. Byla tam velká krásná pouť, která sice byla dost drahá, ale i přes to úžasná.       Tereza

Bylo tu spousta atrakcí jako například: horská dráha, strašidelný dům,  největší ruské kolo na světě, centrifugy, vodní tobogány, vysoký řetízkový kolotoč a mnoho dalších.

Některé z nich jsme si vyzkoušeli.     Vojta                                                                                                                                                                                                                                          

Určitě bychom tady dokázali strávit celý den. V půl šesté jsme nastoupili do autobusu a jeli plní zážitků domů.     Jirka

Ve Vídni se mi moc líbilo a chtěla bych se tam ještě někdy podívat.       Jana

F O T O G R A F I E

      

První pomoc – třída 8. A

V pátek 8. dubna na naší školu přijeli vojenští zdravotníci, aby žáky osmé třídy seznámili se zásadami první pomoci (PP).

V první části proběhla teorie, kdy žáci byli informováni o tom, co je to PP, jak poskytovat PP a jak postupovat při volání tísňové linky.

Ve druhé části si žáci prakticky vyzkoušeli resuscitaci (nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání)  zraněného na umělé figuríně, zástavu krvácení a zafixování pomocí celotělové dlahy. Na závěr měli možnost své vědomosti prověřit v připraveném testu.

Tento „minikurz“ PP byl velmi poučný. Děkuji zdravotníkům četařce Markétě Svatkové a desátníkovi Milanu Šulkovi.

Mgr. Jitka Radvanová

F O T O G R A F I E

VODA ZÁKLAD ŽIVOTA - Projekt třídy 8.A

V měsíci březnu se žáci osmé třídy věnovali tématu VODA. Na začátku se rozdělili do dvojic a vybrali si téma týkající vody, poté vyhledali a zpracovali informace. Témata byla opravdu různorodá, např. voda v hudbě, vodní rostliny a živočichové, čištění vody, skupenství a rozdělení vody a voda v lidském organismu.

Ve čtvrtek 31. března se uskutečnila exkurze do čističky odpadních vod a kanalizační štoly. Po návratu z exkurze žáci práce odprezentovali a v připravených testech a křížovkách si měli možnost své znalosti prověřit. Na závěr projektu si nakreslili vodu tuší.

Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili důležitost vody jako základní podmínky života na naší planetě Zemi a aby si prohloubili znalosti.                                                                                                                     

Mgr. Jitka Radvanová

F O T O G R A F I E

 

Florbal – O pohár města Bechyně 2016

Florbal – O pohár města Bechyně 2016Již potřinácté se na velikonoční prázdniny konal florbalový turnaj žáků bechyňských škol. V letošním roce se tohoto klání zúčastnila i družstva ze Ševětína, Chotovin, Soběslavi a Hluboké nad Vltavou. Celkem 14 týmů odehrálo ve dvou dnech 42 zápasů. Oba hrací dny slavnostně zahájili představitelé města Bechyně a vedení školy.

A teď již k samotnému turnaji.  Ve čtvrtek 24. března se odehrála kategorie žáků 1. stupně dvaceti jedny zápasy. Vítězi se stali Draci z Chotovin, kteří neokusili hořkost porážky. Druhou příčku obsadil FbC Ševětín 1 a z bronzu se radovali domácí Mistři.

V pátek 25. března turnaj pokračoval kategorií žáků druhého stupně. Sedm týmů odehrálo také 21 zápasů a předvedlo krásné florbalové momenty. Ve velmi vyrovnaném klání musel o konečném pořadí na stupních vítězů rozhodovat brankový rozdíl. Po něm se nakonec radovalo domácí družstvo Vidláci před Draky z Chotovin a dalším bechyňským týmem Burani.           

Po oba dny byli vyhlášeni nejlepší hráči, střelci a brankáři, kteří obdrželi upomínkové medaile, diplomy a sladkosti. První tři týmy z každé kategorie si odnesly nejen krásné poháry, medaile a diplomy, ale i pocity vítězů v tomto každoročním klání. I ostatní soutěžící si odnesli velikonoční odměnu.

Poděkování za vydařené florbalové dny patří nejen dětem, které se turnaje zúčastnily, ale zejména městu Bechyně a ZŠ Školní za finanční podporu, bez níž by se tento projekt nemohl uskutečnit. Velký dík patří všem pořadatelům z řad učitelů, výborným rozhodčím, zdravotnicím, které dohlížely na zdraví hráčů, velkému počtu diváků a panu Lachoutovi za individuální ceny a pestrý bufet.

A na závěr? Není co dodat. Jen se těšit na 14. ročník.

Pořadí – čtvrtek: 1. Draci Chotoviny, 2. FbC Ševětín 1, 3. Mistři / Bechyně /, 4. Fbc Ševětín A, 5. ZŠ Fr. Křižíka, 6. Poškolák Hluboká nad Vltavou, 7. DDM Soběslav

Pořadí – pátek: 1. Vidláci / Bechyně /, 2. Draci Chotoviny, 3. Burani / Bechyně /, 4. Poškolák Hluboká nad Vltavou, 5. FbC Ševětín 1, 6. FbC Ševětín A, 7. Já nevím / Bechyně

Mgr. Milan Petr

F O T O G R A F I E

      

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU DRUŽSTEV – krajské kolo

V Českých Budějovicích se konalo krajské kolo v šachu čtyřčlenných družstev, kterého se zúčastnili také mladí šachisté z 1. základní školy v Bechyni. Výsledkem sice nepřekvapili, ale oproti minulému roku se zlepšili bodově i umístněním. Reprezentaci školy pod vedením vedoucího šachového kroužku Štefana Bernátha tvořilo pět dívek a chlapců.

Nikola Jílková se na první šachovnici utkala s nejsilnějšími hráči jednotlivých škol a na některé prostě nestačila. Přesto podala slušný výkon a její tři body proti kvalitním šachistům jsou vynikající.

Sebastian Ray hrál zodpovědně, nikam nepospíchal a jen neuvěřitelné nevidění některých jasných tahů ho připravilo o lepší výsledek. Také jeho tři body jsou pochvaly hodné.

Barbora Holinková překvapila nejvíce a moc potěšila. Tentokrát nepřehlížela, jak to dělává na kroužku, nepospíchala a její čtyři body ji pasují do role naší nejlepší hráčky (i když to je relativní vzhledem k rozdílné síle soupeřů). Zaslouží si velikou pochvalu.

František Krška se zúčastnil takovéto akce poprvé, jeho šachová cesta je teprve na začátku, a když k tomu přičteme zbytečně rychlou a zbrklou hru, dostaneme výsledek nula bodů. Pro něho to však především bylo sbírání zkušeností a úspěchy jistě ještě přijdou.

Aleš Láznička je na tom stejně jako František, ale přece jenom vidí víc a podařilo se mu získat výborné dva body. Jen kdyby se trochu soustředil na hru a pořád u toho nemluvil, mohlo to být lepší.

Ing. Štefan Bernáth – vedoucí šachového kroužku

F O T O G R A F I E

 

Silový čtyřboj a OVOV – halový pětiboj

V březnu se naši žáci zúčastnili sportovních soutěží v Táboře, kde proběhlo okresní kolo v silovém čtyřboji a v Bernarticích, kde se konal halový pětiboj OVOV. Na obou akcích si vedli velmi úspěšně a přivezli několik výborných umístění.

V Táboře získalo družstvo ve složení: Petr Spisák, Petr Štojdl, Lukáš Dlouhý 2. místo, třetí skončila sestava ve složení: Šimon Koudelka, Michal Zelenka a Tomáš Malý. V jednotlivcích se nejlépe dařilo Petru Spisákovi, který vybojoval bronzovou medaili. Soutěžilo se v disciplínách šplh na laně, trojskok z místa, shyby a leh-sedy, kdy především šplh na laně byl pro mnoho kluků opravdu velmi tvrdým oříškem, neboť vyšplhat na laně bez použití nohou vyžaduje skutečně velkou sílu.

V Bernarticích proběhlo okrskové kolo v halovém pětiboji OVOV, žáci soutěžili v hodu medicinbalem, trojskoku, švihadle, klicích a driblingu. Tento pětiboj je především o všestrannosti, což je dlouhodobým cílem sportovního projektu OVOV /Odznak všestrannosti olympijských vítězů/, do kterého je naše škola již 6 let aktivně a úspěšně zapojena.

Bechyňské smíšené družstvo skončilo na 3. místě, mezi jednotlivci zvítězili ve své věkové  kategorii Václav Šťástka a Petra Pospěchová, stříbrné medaile získali Filip Tíkal a Karolína Mášková, bronz pak Daniel Mazur a Alena Mrzenová. Všem žákům bych rád poděkoval za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jan Pazourek 

… máme nové hygienické koutky – velký dík sponzorům !!!

… máme nové hygienické koutky – velký dík sponzorům !!!Děti společně s vychovatelkami v družině měly po jarních prázdninách velkou radost. V družině mohly poprvé použít nové, barevné hygienické koutky.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám s realizací pomohli.

Šlo o velký sponzorský dar, na kterém se podíleli rodiče a prarodiče. Odpracovali řadu hodin v obou školních družinách. Jde o pana J. Voseckého s partou spolupracovníků, firmu pana Trešla, pana Ing. J. Vacka – LAUFEN CZ – darovali umyvadla.

Nemalý dík patří i našemu pracovitému panu školníkovi, který umí desatero řemesel a i on strávil nemálo hodin na této akci.         

Za vedení školy Mgr. M. Borková, zástupce ředitele 

Jak se dělá komiks?

Ve středu 9.3. jsme  si s žáky v 8.A připravili projekt,  jehož hlavní částí byl komiksový workshop vedený komiksovým scénáristou, hudebníkem a básníkem Danielem Vydrou.   Díky němu se děti stručně seznámily s komiksem, jeho historií, principy a konkrétním postupem komiksové tvorby. V další části se všichni proměnili ve scénáristy a ilustrátory a ve skupinách dotvářeli komiks podle připravených podkladů. Výsledky práce se ihned konfrontovaly mezi jednotlivými týmy.

Druhá část projektu ověřila schopnosti žáků jak po textové, tak i výtvarné stránce. Jejich úkolem totiž bylo vytvořit vlastní komiks. Museli vymyslet námět, scénář i výtvarnou podobu. Prezentací jednotlivých komiksových panelů jsme společný projekt úspěšně zakončili. Velké poděkování za pomoc při organizaci této akce patří paní knihovnici Houdkové a celé městské knihovně.

Mgr. Markéta Kodadová

F O T O G R A F I E

Úspěch našich recitátorů

Již tradičně se žáci naší školy umísťují na předních místech okresních kol v sólovém přednesu.

Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy naše škola vyslala na táborskou recitační přehlídku hned sedm svých zástupců.

Jednalo se o Barboru Holinkovou, Marii Douskovou, Elišku Knížovou, Sebastiana Raye, Václava Filipa, Elišku Votavovou a Jolanu Rayovou.

Je skvělé, že se opět naši žáci neztratili, a dokonce tři postoupili do kola krajského: Sebastián a Jolana Rayovi vyhráli své kategorie a příjemným překvapením bylo i druhé místo a postup pro Václava Filipa.

Všem našim recitátorům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím držíme palce do dalšího kola.

Mgr. MgA. František Oplatek

F O T O G R A F I E

 

Výstava „Poznáváme a chráníme přírodu“

V pátek 4. března se v ZŠ ve Školní ulici uskutečnila vernisáž výstavy „Poznáváme a chráníme přírodu“. Jednalo se o akci organizovanou ve spolupráci s ochránci přírody, ornitology a Základní školou Františka Křižíka.

Výstava by měla upozornit na základní nutnost pro lidstvo  a tou je ochrana přírody. Dále by zejména žákům obou základních škol a mateřské školy měla přiblížit život v lese, život na vodních plochách, seznámit je i s negativními důsledky působení člověka na přírodu a ukázat jim možnosti recyklace odpadů a přesvědčit je o potřebě odpady důsledně třídit.

Vernisáž se setkala u veřejnosti s velkým ohlasem a výstava bude otevřena pro zájemce do 18. března v době od 8.00 do 15.30 hodin.

Děkuji všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli.

Mgr. Jaroslav Matějka - ředitel školy

F O T O G R A F I E

 

SCIO - výsledky testování žáků 9. ročníku

Naše škola se opět ve školním roce 2015/2016 zúčastnila testování vědomostí  žáků v matematice, českém jazyku a zjišťování obecných studijních předpokladů. V České republice se zúčastnilo celkem 636 škol a odpovídajících ročníků gymnázií V matematice a češtině jsme se zařadili mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování a dále bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v uvedených předmětech je využíván optimálně (viz výsledky v příloze).

Žákům k výsledkům gratuluji a učitelům děkuji za vynikající přípravu žáků.

Poznámka:

Scio (obchodním názvem www.scio.cz, s.r.o., IČO 271 561 25) je česká firma zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání dětí.[1] Do českého vzdělávání mj. zavedla měření výsledků vzdělávání (educational measurement) a obecných studijních předpokladů.

Slovo „scio“ pochází z latiny a znamená vím.

Výsledek testu se označuje tzv. percentilem, což je číslo, které udává, kolik testovaných žáků konkrétní žák v testu předstihl. Percentil 90 tedy znamená, že žák předstihl (nebo byl stejně úspěšný) 90% testovaných.

Domnívám se, že tyto výsledky jsou velice dobré a že na ně můžeme být po právu pyšní.

 

Mgr. Jaroslav Matějka - ředitel školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scio-vysledky-testovani-vedomosti-zaku-9.-rocniku.pdf 232 Kb

Projektový den – VODSTVO

 

V úterý 15. prosince  proběhl ve třídách 4.A a 4.B projektový den týkající se vodstva České republiky.

Ráno naší školu navštívil opravdový lodní kapitán a seznámil děti s náročnou prací námořníků a stavem našich i světových řek. Také se dozvěděly mnoho zajímavého o významu a důležitosti vody pro člověka.

Děti si ve skupinách předem připravily mnoho informací o našich řekách , přehradách, jezerech a rybnících, které během zbytku dne prezentovaly před ostatními. Žáci s tématem vody pracovali i v rámci výtvarné a hudební výchovy.

Projekt byl pro žáky zajímavým zpestřením výuky a splnil  všechny výukové cíle.

Mgr. Lenka Panková, Mgr. MgA. František Oplatek

Kouzelný den v laboratořích

V úterý 24. listopadu se deset vybraných žáků z deváté třídy zúčastnilo „Kouzelného dne v laboratořích“ na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.

Po příjezdu do školy nás přivítal pan ředitel Ing. Ladislav Honsa, který nám sdělil informace o studiu a škole. Poté jsme absolvovali návštěvu laboratoří. Žáci prováděli jednoduché pokusy (např. důkaz škrobů, měření pH, reakce alkalických kovů s vodou).

Druhé naše stanoviště bylo v tělocvičně, kde na nás čekala ukázka kajmanky dravé a surikat vlnkovaných ze ZOO Dvorec. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o jejich způsobu života a chovu. Třetím stanovištěm byla prezentace turistického kroužku, který v minulém školním roce navštívil Bulharsko. Čtvrtá zastávka byla velice zajímavá  - smyslová analýza. Tady jsme si vyzkoušeli chuť (ochutnávali jsme vzorku jogurtů a sýrů), čich a zrak. Nakonec nás čekala návštěva minipivovaru a ochutnávka piv (samozřejmě nealkoholických) a návštěva terária, kde jsme měli možnost pochovat si hady a ještěry.

Kouzelný den se nám moc líbil a SŠ děkujeme za velmi zajímavé dopoledne.

Mgr. Jitka Radvanová

F O T O G R A F I E 

 

PROJEKT „72 HODIN“

Již potřetí se naše škola zúčastnila celorepublikového projektu “72 hodin“ a zapojila se do úklidu města.

Letošní motto projektu znělo: „Zasaď strom třeba se starostou…“  ...a tak i my jsme společně s naším panem starostou Ing. Pavlem Houdkem zasadili strom – japonskou třešeň (sakuru) mezi pavilony školy. Poté jsme se rozešli do ulic města, kde žáci druhého stupně pod vedením třídních učitelů pomohli technickým službám s podzimním úklidem -  hrabání spadaného listí, zametání chodníků a sbírání odpadků.

Cílem projektu je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Myslím si, že cíl se nám podařilo splnit a už dnes se těšíme na další projekty:-)

CO JE 72 HODIN?

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Více informací najdete va stránkách www.72hodin.cz

Koordinátorka projektu Mgr. Jitka Radvanová

F O T O G R A F I E

Odpolední akce třídy 1.A

V úterý 15.9.2015 se od 16 hodin uskutečnila akce pro prvňáčky a jejich rodiče.

Na programu bylo malování na tabule, házení kroužků na tyč, trefování hadrovými míčky do košů, chození na chůdách a jiné sportovní „řádění". Všechny děti se zapojily a dováděly. Panovala dobrá nálada. Nechybělo ani drobné občerstvení, chutné dobroty.

Počasí nám přálo a mohli jsme rozdělat oheň a opéci si chutné buřtíky, zasytit bříška. Chutnalo nám a někteří dospělí zavzpomínali na školní léta a chuť opékaného buřtu. Pak děti ještě dováděly a využily prostoru mezi pavilony. Hraní si děti bohatě užily, rodiče se seznámili s prostředím školy a popovídali s ostatními. Rozešli jsme se v dobré náladě. 

Děkuji kolegyním ze školní družiny za pomoc při přípravě a průběhu akce. Poděkování maminkám za dobroty.

                                                              Mgr. P. Zelenková, třídní učitelka

F O T O G R A F I E

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT RECYKLÁČEK 2015/2016

 
CELOŠKOLNÍ PROJEKT RECYKLÁČEK 2015/2016

V letošním školním roce se naše škola Již po páté zapojí do soutěže ve sběru starého papírů, kterou vyhlásila společnost Austrian Recycling sro.

V loňském školním roce jsme odevzdali 15,59 tun papírů získali finanční částku 23.340 korun. Na účtu již máme částku 75.300 korun! Všem žákům, rodičům a přátelům školy, kteří nám pomáhali ve sběru děkuji. Věřím,  i v letošním roce budeme úspěšní.

Mgr. Jitka Radvanová

Pozn .: Kontejner na papír je u zadního vchodu do školy.

 

PROJEKT: PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

  • V rámci projektu „Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ se naše škola již v loňském a také v letošním školním roce zúčastnila mnoha akcí.
  • Žáci sedmé až deváté třídy se mohli během akcí „Dni ZŠ na SŠ a VŠ“ seznámit, jak studují žáci SPŠ strojní a stavební v Táboře a studenti VŠ TECHNICKÉ V Českých Budějovicích.
  • Další činností, kterou měli možnost žáci navštívit a prakticky si vyzkoušet byla výuka v truhlářských a strojních dílnách. Tady si vyrobili např. kovový svícen, stojan na tužky, stojan na ubrousky, hrací kostku, držák na psací potřeby a další.
  • Díky projektu jsme měli možnost navštívit Techmánii v Plzni, společnost Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi a přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.
  • Tento projekt zahrnoval také exkurze pedagogů táborské průmyslovky a partnerských základních škol ve firmách. Navštívili jsme např. Motor Jikov Group v Českých Budějovicích, firmu Trumf v Praze, ELK v Plané nad Lužnicí.
  • Cílem projektu bylo nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které by mělo směřovat k většímu zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Tímto bychom rádi poděkovali SPŠ strojní a stavební v Táboře za perfektní dvouletou spolupráci a mnoho pěkných zážitků!!

                                                     Mgr. Jitka Radvanová, Mgr. Milan Petr a žáci školy

 

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. 381 213 016
Tel. řed. 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

DRUHÁ CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 5. A 9.ROČNÍKU
více
Volby do nové školské rady
více
Školská rada (citace školského zákona 561/2004 Sb.)
více
ŠKOLNÍ ROK 2014-2015
více
Zajímavé akce pro žáky 9. třídy a jejich rodiče
více
Denní rozvrhy tříd 2015-2016
více
Schůzka výboru SRPDŠ dne 20.2.2014
více
INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY
více
Jídelníček
více