Základní škola Bechyně, Školní 293

Aktuality

Školní olympiáda

Pravidelná školní olympiáda se uskuteční 7. a 8. června 2018.

Žáci 2. stupně obou základních škol se utkají  7. června na stadionu.

Žáci 1. stupně obou základních škol budou soutěžit v pátek 8. června tamtéž.

Rodiče, prarodiče a  příznivci sportu srdečně vás zveme, přijďte fandit nejen svým dětem.

 

Z důvodu konání školní olympiády ve čtvrtek 8. června 2018 odpolední výuka na 2. stupni ZŠ Bechyně, Školní 293 odpadá, po ukončení olympiády, obědě a vyhlášení výsledků půjdou žáci domů.


 

Příměstský tábor s angličtinou

Vážení rodiče,

chceme Vám nabídnout na naší škole Anglický denní letní tábor pro žáky 3. - 5. ročníku v termínu 30.7. - 3.8.2018. Oběd bude zajištěn ve školní jídelně, cena obědu 56,- Kč za den.

Přihlášky odevzdejte do 11.5.2018.

 

 

Akademie 9. tříd

Akademie 9. tříd

Všichni jste srdečně zváni na školní akademii, kterou pro Vás společně připravují žáci 9. tříd.

Těšíme se na Vás.

 

 


 

Pozvánka na výstavu v Městském muzeu v Bechyni

Pozvánka na výstavu v Městském muzeu v Bechyni

 

Ředitelské volno – pokus o vysvětlení

Protože se množí dotazy a zejména stížnosti na udělování či neudělování tzv. ředitelského volna, pokusím se situaci vysvětlit.

Podle § 24 odst. 2 školského zákona může ředitel školy ředitelské volno vyhlásit celkem 5 dní ve školním roce, viz:

(2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mezi uvedené organizační a technické důvody patří např. velká nemocnost vyučujících, kdy nejde výuku zajistit, nebo ve škole nejde v zimních měsících topit, neteče několik dní voda, nejde ve škole z nějakých důvodů vařit apod.

Mezi tyto závažné důvody nelze v žádném případě zařadit, připadne-li státní svátek na úterý či čtvrtek v týdnu.

Pokud ředitel školy v uvedených případech ředitelské volno vyhlásí, porušuje závažným způsobem školský zákon, stejně tak ho porušují rodiče, kteří své děti nechají doma a absenci omluví nemocí, rodinnými důvody atd.

Je třeba si také uvědomit, že ředitelské volno v těchto případech komplikuje situaci zejména rodičům dětí z 1. stupně, kteří nemají v Bechyni babičky, dědečky nebo někoho jiného, kdo jim děti pohlídá.

Je mi jasné, že přívržence ředitelského volna ze strany rodičů tímto článkem nepřesvědčím, ale je to alespoň pokus o poučení v rámci současné legislativy a zdravého rozumu.

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

 

 

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

Mladí záchranáři v akci

Během měsíce března a dubna se žáci ze třetí a šesté třídy zúčastnili soutěže „Mladý záchranář v akci“ pořádané PČR a HZS České Budějovice. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 družstev v mladší a 38 ve starší kategorii. V základním kole pětičlenné týmy plnily mnoho úkolů zadávaných prostřednictvím internetu ve čtrnáctidenních intervalech. Soutěžící hledali informace na internetu, vyráběli různé plakáty, či maketu policejního automobilu, hledali zdroje hasební vody, učili se postupy při záchraně osob v nebezpečných situacích, plnili testy a mnoho dalších náročných a zajímavých úkolů.

V mladší kategorii pod názvem Kobry soutěžili Petr Janáček, Jonáš Klasna, Tereza Dědičová, Filip Klůfa a Matyáš Dolínek, umístili se na dělené 21. - 23. příčce, a pod názvem Turboželvy Štěpán Fojt, František Kumžák, Michal Růžička, Matyáš Poslušný a Jakub Svoboda získali dělené 14. – 15. místo.

Nejlepší umístění vybojovalo ve starší kategorii družstvo Záchranáři ve složení Jakub Prachař, Patrik Jošt, Vendula Bluďovská, Markéta Mášková, Libor Tupý a Aneta Fáberová, kteří budou 23. května naši školu reprezentovat ve finále šesti nejúspěšnějších týmů své kategorie přímo na Hasičském záchranném sboru v Českých Budějovicích. Přejeme hodně štěstí v silné konkurenci!

Bc. Marta Widlová

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Mladí záchranáři v akci

Plavání v Srní

Dnes odjeli naši žáci na kurz plavání do Srní na Šumavě.

Věříme, že se jim tam bude líbit, že se vrátí v pořádku a že z nich budou dobří plavci.

Plavání v Srní

Děti na určené místo dorazily v pořádku a již se těší do bazénu.

Fotografie z plaveckého výcviku najdete ve fotogalerii.

 

 

Plavání v Srní- 3. díl

Další fotografie z celého pobytu dětí v Srní naleznete ve fotogalerii Plavání v Srní -3.díl.
 

Plavánív Srní - 2.díl

Včera jsme navštívili děti naší školy na kurzu plavání v Srní na Šumavě. Dětem se daří dobře, plavání se jim líbí.

Je velká škoda a je přímo zarážející, že někteří rodiče podepsali, že jsou dětí zdravé a že se mohou kurzu zúčastnit, ale ve skutečnosti někteří žáci odjížděli již z Bechyně se zdravotními problémy.

I přesto jsme přesvědčeni, že tento kurz plavání má své opodstatnění, jedná se o intenzivní výuku, která jistě přinese dobré výsledky.

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Plavánív Srní - 2.díl

Další fotografie ve fotogalerii.

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku naleznete ZDE.

 

Zápis do 1. tříd

V pátek 7. 4. 2018 proběhl zápis do 1. ročníku naší základní školy. Některé foto zveřejňujeme na našich webových stránkách.

 

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Zápis do 1. tříd

Další fotografie ve fotogalerii.

 

 

 

Divadlo z bedny

Naši školní družinu opět navštívilo Divadlo z bedny Honzy Vitnera.

Děti i vychovatelky se velice dobře bavily a s panem Vitnerem jsme se již domluvili, že do školy přijede v druhé polovině září s představením s ekologickou tematikou pro žáky 1. stupně.

Děkujeme za krásný zážitek.

Mgr. Jaroslav Matějka

ředitel školy

Divadlo z bedny

Další fotografie ve fotogalerii.

 

 

Eurorébus - postup na krajské kolo

Naše škola se opět zapojila již do 23. ročníku zeměpisné soutěže Eurorébus a mnoha našim šikovným a aktivním žákům se podařilo postoupit ze školních kol do kola krajského v Českých Budějovicích. Konkrétně postoupily všechny třídy na II. stupni a dalších 15 žáků v kategorii jednotlivců, všem velmi gratulujeme! Tuto soutěž v minulosti naše škola celkově 2x vyhrála /2013, 2014/, několikrát se umístila na stupních vítězů a pravidelně se zúčastňujeme republikových finále v Praze. Je třeba připomenout, že se nejedná jen o čistě zeměpisnou soutěž, ale svým přesahem zasahuje i do mnoha jiných oborů lidské činnosti jako je kultura, přírodověda, historie, sport a mnoha dalších. Sami se můžete podívat na webové stránky www.eurorebus.cz. Rozhodně tento projekt dává dětem možnost rozšířit si všeobecný přehled, získají mnoho nových poznatků, v neposlední řadě se učí vyhledávat, zpracovávat a dávat do logických souvislostí informace. Je to rozhodně užitečněji využitý čas u PC, než bezcílné bloumání ve virtuálním světě sociálních sítí či otupělé mnohahodinové hraní her. Mimochodem, nejúspěšnější třídy a jednotlivci z republikového finále se každoročně účastní několikadenního poznávacího zájezdu po Evropě, no není to dostatečnou motivací zkusit tuto soutěž? Přeji všem žákům bystrou mysl na krajském kole!

Mgr. Jan Pazourek

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Florbal v Chotovinách 26.4.2018

Další fotografie ve fotogalerii.

 

Matematická olympiáda

17. dubna se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili okresního kola matematické olympiády. Nejvyšší umístění si vypočítal a plný počet bodů dosáhl Sebastian Ray ze 6.A. Gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů nejen v matematických soutěžích. Velká pochvala patří i dívkám ze šestého ročníku - Emě Zavadilové, Karolíně Válkové a Sabině Urbánkové, neboť získaly vysoký počet bodů a jsou úspěšnými řešitelkami. Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast v soutěži.

Ing. Ilona Mašterová

Matematická olympiáda

 

Mobilní dopravní hřiště v naší škole

V pondělí 16.4.2018 se k nám po roce vrátilo Mobilní dopravní hřiště. Pracovníci DDM Tábor přivezli značky a koloběžky, postavili v areálu školy pěkné dopravní hřiště.

Tato akce je určena pro 1. – 3. ročník v rámci výuky Prvouky. Odborný dozor nad dětmi převzali strážníci Městské policie Bechyně. Přes nevlídnost počasí se jednotlivé třídy prostřídaly v hodinových intervalech. Každá třída byla poučena o vybavenosti kola, správném nošení helmy. Ve skupinách žáci poznávali značky a odpovídali na dotazy strážníků. V praktické části se za dozoru projeli hřištěm, dodržovali pravidla silničního provozu. Akce se zdařila, počasí nám vydrželo bez deště. Děti si určitě odnesly nějaké vědomosti a dovednosti pro bezpečnou jízdu na kole po našem městě. Děkujeme strážníkům Městské policie za odborný dozor, trpělivost a vytvoření pohodové atmosféry.

 

Mgr. Petra Zelenková

Mobilní dopravní hřiště v naší škole

Další fotografie ve fotogalerii.

 

O pohár města Bechyně 2018

O velikonočních prázdninách se na naší škole konal již 15.ročník florbalového turnaje O pohár města Bechyně. Letošního klání se během dvou dnů zúčastnilo celkem 17 týmů základních škol z blízkého i vzdáleného okolí. Ve čtvrtek se odehrálo 28 zápasů, v pátek úctyhodných 36. Tři nejlepší družstva z každé kategorie si odnesli poháry, medaile a sladkosti. Byly též vyhlášeny individuální ceny. Každý florbalista si odnesl velikonoční nadílku.

Pořadí kategorie 1 /čtvrtek 29.3. /. 1. Draci Chotoviny, 2. Ševětín zelení, 3. Vyražené zuby, 4. Borci, 5. Sokol Sudoměřice, 6. Ševětín bílí, 7. CVČ Poškolák Hluboká nad Vltavou, 8. Drtivé hokejky

Pořadí kategorie 2 /pátek 30.3. /. 1. Ševětín, 2. CVČ Poškolák Hluboká nad Vltavou, 3. Draci Chotoviny, 4. Autíčka, 5. Fidorky, 6. Aféry, 7. Sokol Sudoměřice, 8. Bechyňáci, 9. Last cats.

Co dodat? Velké poděkování městu Bechyně a ZŠ Školní za finanční zajištění této tradiční dvoudenní akce. Všem hráčům i divákům, kteří přišli na tento krásný sport. Poděkování všem pořadatelům, rozhodčím, zdravotnicím a fotografům za hladký průběh turnaje. Nezapomenu i na pana Lachouta s paní Dorňákovou, kteří se starali o pitný režim a žaludky všech, kteří naši školu v době akce navštívili. 

Za organizátory Mgr. Milan Petr

O pohár města Bechyně 2018

Další fotografie ve fotogalerii.

 

Okresní přebor - silový čtyřboj

Na okresním přeboru v silovém čtyřboji v Táboře zvítězilo družstvo z naší školy ve složení: Adam Berka, Matyáš Makovec a Dalibor Prokša a kvalifikovalo se tak na krajský přebor, který se uskuteční v Jindřichově Hradci. Mezi jednotlivci se stal okresním přeborníkem Adam Berka, těsně druhý skončil Matyáš Makovec a solidní páté místo obsadil Dalibor Prokša. Gratulujeme a přejeme mnoho sil a úspěchů na krajském kole.

Mgr. Jan Pazourek

Okresní přebor - silový čtyřboj

První pomoc- projekt třídy 8.A

         Jako každý rok, tak i letos v dubnu, nás navštívili vojenští zdravotníci – nadrotmistr Markéta Svatková a četař Milan Šulek, kteří žáky osmé třídy přijeli seznámit se zásadami první pomoci (PP).

         V první vyučovací hodině proběhla teoretická část PP. Druhou hodinu si žáci prakticky vyzkoušeli kardioplumonální resuscitaci na umělé figuríně, zástavu tepenného krvácení pomocí tlakového obvazu (popř. škrtidla) a funkci automatizovaného externího defibrilátoru.

         Kurz první pomoci byl velmi poučný a zdravotníkům moc děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jitka Radvanová

První pomoc- projekt třídy 8.A

Další fotografie ve fotogalerii.

 

 

 

Úspěšně jsme se zúčastnili soutěže Matematický KLOKAN

 

V pátek 16. března 2018 na naší škole proběhlo školní kolo mezinárodní soutěže z matematiky s názvem Matematický klokan.

             Tato soutěž probíhá v ČR celorepublikově a naše škola se do ní letos také zapojila účastí žáků 2. stupně a soutěžila hned ve dvou kategoriích – Benjamín a Kadet.

Žáci se při řešení soutěžních úloh setkali s 24 netradičními příklady, které podporují logické myšlení a přitom zjistili, že matematika není jen to časté strohé počítání příkladů, mezi které se tu a tam zaplete příklad zadaný formou slovní úlohy.

Výhodou soutěže Matematický klokan je i to, že úlohy jsou rozdělené do tří kategorií dle obtížnosti a každý žák si tak mohl vybrat ty úlohy, které nebyly nad jeho matematické schopnosti. U každé úlohy bylo vždy na výběr z pěti nabízených odpovědí. Při správné odpovědi žák získával 3, 4 nebo 5 bodů, při špatné odpovědi však ztratil bod pouze jediný. Kdo si byl s odpovědí trochu nejistý, tak si třeba mohl i tipnout. Někteří žáci tak mohli využít i své hráčské zkušenosti, odvahu a trochu si zariskovat. Celkově každý žák mohl získat maximálně 120 bodů. Více o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže Matematický klokan: odkaz zde

Na naší škole se podařilo dosáhnout maxima 110 bodů ze 120 možných. Výborný výkon, moc gratulujeme. Jména prvních deseti nejlepších soutěžících v každé kategorii jsme odeslali krajským organizátorům soutěže a věříme, že někteří z nich se umístí na pěkných místech i v celorepublikovém srovnání a získají tak některou z věcných cen, která je pro nejlepší soutěžící připravena.

            Všem soutěžícím děkujeme, věříme že se Vám soutěž líbila a přejeme mnoho dalších úspěchů.  A nezapomeňte, že i příštím školním roce v březnu se koná další kolo soutěže s názvem Matematický klokan.

Mgr. Václav Michalec a Ing. Ilona Mašterová

Nabídka služeb

Nabídka služebNabídka služebNabídka služeb

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Šk. psycholog 606 846 219
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600

e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz
Youtube kanál Facebook školy Flickr
Zpravodajské, kulturní a turistické informace z Bechyňska. Virtuální prohlídky. Výzva EU peníze školám. Evropský projekt Ovoce do škol. Nadace ČEZ

aktuality

Školní olympiáda
více
Setkání rodičů a budoucích prvňáčků
více
Příměstský tábor s angličtinou
více
Akademie 9. tříd
více
Pozvánka na výstavu v Městském muzeu v Bechyni
více
Ředitelské volno – pokus o vysvětlení
více
Mladí záchranáři v akci
více
Plavání v Srní- 3. díl
více
Florbal v Chotovinách 26.4.2018
více
Plavánív Srní - 2.díl
více
Matematická olympiáda
více
Divadlo z bedny
více
Plavání v Srní
více
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
více
Mobilní dopravní hřiště v naší škole
více
První pomoc- projekt třídy 8.A
více
Zápis do 1. tříd
více
O pohár města Bechyně 2018
více
Pohádková škola pro předškoláčky
více
Voda -základ života, projekt 8.A
více
Úspěšně jsme se zúčastnili soutěže Matematický KLOKAN
více
Eurorébus - postup na krajské kolo
více
Memento - preventivní protidrogový program
více
Zápis dětí do první třídy
více
Veselé zoubky
více
Okresní přebor - silový čtyřboj
více
Sférické kino
více
Změna školního řádu- dodatek č.3
více
Vši ve škole
více
Druhý pohádkový den v 2.B
více
Adventní zpívaní na 1. stupni
více
Beseda se spisovatelkou M. Fišarovou
více
Olympiáda v českém jazyce
více
Čerti ve výtvarné výchově
více
Vánoční dílničky 2017
více
Děti do bruslí
více
Vesmír - projekt 5.A
více
Kalkulace obědů
více
Spolupracujeme, nově, s psychologem!
více